SI EN DE

X. mednarodna konferenca IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE od 20. 06. do 24. 06. 2022 ter od 27. 06. do 28. 06. 2022

RIS Dvorec Rakičan je letos organiziral že X. mednarodno konferenco »Izzivi in težave sodobne družbe«, ki je potekala od 20. 06. do 24. 06. 2022 ter od 27. 06. do 28. 06. 2022 na daljavo preko spletnega on-line webinar orodja ZOOM v organizaciji RIS Dvorca Rakičan. Mednarodna konferenca je nagovorila različno strokovno javnost, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, policije, pravosodja, nevladnih organizacij, kakor tudi ostalo zainteresirano strokovno javnost. 

Na konferenci so sodelovali raziskovalci in strokovnjaki iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske, Litve, Poljske, Grčije, Rusije, Cipra, Kenije, Bangladeša, Južne Afrike, Mongolije in Indije. 

Konferenca je povezala 254 avtorjev iz 15 držav, kar kaže na dobro vpetost konference v mednarodno okolje. Skupno je bilo namreč predstavljenih 248 prispevkov, od tega 5 znanstvenih in 243 strokovnih.

Mednarodna konferenca je zajemala sedem tematskih sklopov, skozi katere so bila predstavljena sodobna spoznanja in primeri dobrih praks. Prva dva sklopa sta zajemala področji družine ter vzgoje in izobraževanja. Področji sta bili povezani s predstavitvami razvojnih nalog in potreb družine, značilnostmi razpada družine in učinkov družinskega okolja na otroka. Na tematskem področju vzgoje in izobraževanja so udeleženci izhajali iz konkretnih primerov dobrih praks učenja in poučevanja normativnih učencev in učencev z učnimi ali drugimi specifičnimi težavami, poučevanja na osnovi sodobnih učnih praks in IKT, predstavljena pa je bila tudi inkluzija, preprečevanje medvrstniškega nasilja, motivacija učencev ter razvijanje ustvarjalnosti v šolskem kontekstu.

V sklopu novodobnih odvisnosti so se udeleženci konference dotaknili problematike dostopnosti in razširjenosti psihoaktivnih substanc med mladimi, odvisnosti od informacijske in komunikacijske tehnologije ter sodobnih motenj hranjenja, ki nenehno spreminjajo svoje oblike in predstavljajo pereč problem družbe. V sklopu krepitev zmogljivosti in izzivi dolgožive družbe so se udeleženci v največji meri dotaknili tem s področij profesionalnega razvoja in delovanja vzgojno-izobraževalnih delavcev, medgeneracijskega sodelovanja in aktivnega staranja. Zadnji sklop konference je bil namenjen temi ohranjanja narave, pri čemer so bile predstavljene smernice in ideje za učinkovito varovanje okolja ter ekosistemov za prihodnje generacije, značilnosti ekološkega kmetijstva in načini zniževanja okolju škodljivih vplivov.

Zaključimo lahko, da so raziskovalci in strokovnjaki svoje teme predstavili na zelo korekten in informativen način ter osvetlili doprinos njihovih spoznanj k izbranemu področju.  Mednarodne konference so tako odlična priložnost za profesionalni razvoj vzgojno-izobraževalnih delavcev in študentov ter njihov napredek. Ne samo da omogočajo izmenjavo sodobnih (spo)znanj in primerov dobrih praks, temveč nudijo tudi priložnosti za povezovanje s strokovnjaki izven primarne institucije, regije ali države. 

Organizacijski odbor mednarodne konference

 

 

PROGRAM konference je dostopen TUKAJ. 
POTRDILO O MEDNARODNOSTI je dostopno TUKAJ. 
ZBORNIK STROKOVNIH PRISPEVKOV je dostopen TUKAJ. 
ZBORNIK RECENZIRANIH POVZETKOV je dostopen TUKAJ. EKSRP
ESRR