SI EN DE

XII. mednarodna konferenca PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE od 22. 11. do 27. 11. 2021

Med 22. in 27. novembrom 2021 je potekala že XII. mednarodna konferenca Prehrana, gibanje in zdravje. Konferenca je potekala na daljavo preko spleta oz. preko sodobnih on-line webinar orodij. Izvedba in vodenje mednarodne konference je potekalo z lokacije RIS Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota.
Preko aplikacije ZOOM je na konferenci sodelovalo 297 avtorjev, od tega je bilo 117 tujih. Sodelovali so strokovnjaki iz štirinajstih držav: Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Italije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Rusije, Španije, Grčije, Litve, Egipta, Tunizije, Jemna in Kenije. Skupno je bilo predstavljenih 269 prispevkov, od tega 9 znanstvenih in 260 strokovnih.  

V splošnem je konferenca zajemala štiri tematske sklope: prehrana, gibanje, zdravje, vzgoja in izobraževanje.

Vsebinsko zaledje predstavljenih referatov se je osredotočalo predvsem na obdobje epidemije, v katerega smo bili »potisnjeni« v preteklem obdobju in v katerem smo še sedaj. Ob pregledu vseh prispevkov je zatorej mogoče razbrati dokaj širok spekter tematik, katere vključujejo primere dobrih praks, predvsem na področjih vzgoje in izobraževanja, ki je v preteklem obdobju bilo precej drugačno. Veliko ugotovitev, ki smo jih slišali, je tako nakazovalo predvsem na posledice tega obdobja na različnih nivojih našega delovanja v družbi. Pri tem še posebej otroci predstavljajo izrazito ranljivo skupino, kjer so ustrezni, drugačni pedagoški pristopi lahko ključ do zmanjšanja posledic tega obdobja.

Veliko prispevkov je obravnavalo tudi problematiko pomanjkanja gibanja in njegovih posledic za razvoj otrok in mladostnikov; pridobivanju slabih prehranskih navad, ki so posledica dela od doma; slabšanju zdravstvenega stanja zaradi prekomerne uporabe digitalnih zaslonov (TV, monitorji, telefoni …) ipd.

Vsi deležniki izobraževalnega procesa, na vseh stopnjah izobraževanja, so v času pandemije tako prepoznali tudi priložnosti za nove pristope in izvedli aktivnosti, ki predvsem aktivirajo in motivirajo otroke in mladostnike pri pridobivanju in odkrivanju novih spoznanj. Dele teh aktivnosti, ki jih zaradi različnih razlogov ni bilo možno izvesti v normalnih časih že vpeljujejo v proces poučevanja in ga s tem neizmerno bogatijo, hkrati pa prispevajo k zakladnici novih strokovnih znanj. Tako prikazani primeri dobrih praks jasno nakazujejo kako se lahko s temi problemi tudi spopadamo, kako jih  blažimo in nenazadnje kako jih lahko začnemo odpravljati.

Organizacijski odbor mednarodne konference 

PROGRAM konference je dostopen TUKAJ. 

POTRDILO O MEDNARODNOSTI konference je dostopno TUKAJ. 

BILTEN STROKOVNIH PRISPEVKOV je dostopen TUKAJ. 

BILTEN RECENZIRANIH POVZETKOV je dostopen TUKAJ.EKSRP
ESRR