SI EN DE

XIII. mednarodna konferenca PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE od 21. do 25. 11. 2022

Spoštovani,

vabimo vas, da se z vašim prispevkom (znanstvenim/strokovnim) udeležite XIII. mednarodne konference »PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE«, katere namen je predstavitev znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih dosežkov ter primerov dobre prakse. Konferenca bo potekala kot interdisciplinarni dogodek, na katerem bodo svoje prispevke predstavili slovenski in tuji strokovnjaki ter znanstveniki. S konferenco nagovarjamo različno strokovno javnost, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, policije, pravosodja, nevladnih organizacij, kakor tudi ostalo zainteresirano strokovno javnost, pri čemer je glavni cilj bistveno prispevati k sodobnim metodam in oblikam dela na tematskih področjih konference.

Na konferenci bodo sodelovali strokovnjaki iz Slovenije in tujine, uradni jeziki bodo slovenski, angleški, nemški, hrvaški in srbski. Izdan bo zbornik konference, kjer bodo zbrani prispevki.

Tematski sklopi v okviru XIII. mednarodne konference »Prehrana, gibanje in zdravje« so:

- PREHRANA
(smernice in kultura zdravega prehranjevanja in življenja, varna hrana, energijsko in hranilno uravnotežena hrana, varovalna in biološko sprejemljiva hrana, ekološka prehrana, športna prehrana, motnje hranjenja, itd.);

- GIBANJE
(z gibanjem do zdravja, aerobne in športne aktivnosti, redna in zmerna telesna dejavnost, gibanje v šoli, pomen rednega gibanja za otroke in mladostnike, terapevtske vadbe, itd.);

ZDRAVJE
(medicinska stroka na področju prehrane in gibanja, zdravstveno varstvo in nega, bolezni in simptomi, varovanje zdravja in dejavniki tveganja, preventiva, ozaveščanje, alternativna medicina, promocija zdravja na delovnem mestu, itd.);

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
(pomen vzgojno izobraževalnih procesov na zdravje otrok in odraslih, zdrava prehrana v času odraščanja, prehrana v vzgojno izobraževalnih institucijah, učne metode in oblike pri športni vzgoji, pomen gibanja na vzgojo, itd.).

 

Za jezikovno korektnost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov. 

Mednarodna konferenca bo potekala na način, da bo ustrezala pogojem napredovanja, ki so navedeni v Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10 in 113/20), ki je stopil v veljavo 01. 09. 2020. 

Potrdila:

V skladu s pravilnikom o napredovanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10 in 113/20) bomo izdali potrdila o udeležbi s samostojnim referatom.

V kolikor bo konferenca potekala preko spletnih orodij se potrdila za nadaljnja izobraževanja in usposabljanja (funkcionalna znanja) ne bodo izdajala.  Točke za sodelovanje s prispevkom bodo podeljene v skladu s pravilnikom.

PROGRAM konference je dostopen TUKAJ

 POTRDILO O MEDNARODNOSTI je dostopno TUKAJ.

ZBORNIK STROKOVNIH PRISPEVKOV bo dostopen TUKAJ

ZBORNIK RECENZIRANIH POVZETKOV bo dostopen TUKAJ

 

Glede na aktualne razmere glede koronavirusa v Sloveniji vas seznanjamo, da v RIS Dvorec Rakičan sprotno spremljamo navodila Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in vlade Republike Slovenije ter skrbimo za ustrezno zaščito in ukrepe pred koronavirusom.

 

Vse dodatne informacije o mednarodni konferenci lahko dobite:

- preko e-pošte na  konferenca@ris-dr.si

- preko telefona na tel. št. (02) 535 18 94

 

Vljudno vabljeni,
dr. Robert Celec, direktor RIS Dvorca Rakičan

 

 

 EKSRP
ESRR