SI EN DE

XIV. mednarodna konferenca PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE od 20. do 24. 11. 2023

 

RIS Dvorec Rakičan je letos organiziral že XIV. mednarodno konferenco »Prehrana, gibanje in zdravje«, ki je potekala od 20. novembra do 24. novembra 2023. Vseh pet dni je mednarodna konferenca potekala na daljavo preko spletnega online webinar orodja Zoom, v torek, 21. novembra, in sredo, 22. novembra 2023, pa je potekala tudi v živo na lokaciji RIS Dvorca Rakičan.

Na konferenci so sodelovali strokovnjaki iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine in Rusije. Skupno je bilo predstavljenih 209 prispevkov, od tega 10 znanstvenih in 199 strokovnih, s čimer je konferenca povezala 220 avtorjev iz 4 držav, kar kaže na njeno dobro vpetost v mednarodno okolje.

V programu konference so bile izpostavljene različne teme, povezane s prehrano, gibanjem in zdravjem. Predstavitve so zajemale širok spekter strokovnih in znanstvenih dognanj, ki so pomembno prispevali k razumevanju in izboljšanju teh področij. Mednarodna udeležba in raznolikost predstavljenih prispevkov sta doprinesli k bogatemu izmenjavanju znanj in izkušenj, kar je poudarilo pomen meddisciplinarnega sodelovanja in raziskovanja za spodbujanje boljšega zdravja in dobrega počutja.

 

Organizacijski odbor mednarodne konference

 

 

 

 

PROGRAM konference je dostopen TUKAJ.

POTRDILO O MEDNARODNOSTI je dostopno TUKAJ.

ZBORNIK STROKOVNIH PRISPEVKOV je dostopen TUKAJ

ZBORNIK RECENZIRANIH POVZETKOV je dostopen TUKAJ

 

 EKSRP
ESRR