KULTURA

Kulturni tloRIS – Panonske Kulturne Zgodbe

Kulturni tloRIS – Panonske Kulturne Zgodbe

Kulturni tloRIS je inovativni kulturni projekt javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan. Dva ključna rezultata, ki smo ju dosegli z izvajanjem projekta sta zaposlitev dveh oseb iz ciljne skupine za obdobje enega leta (prvi rezultat oz. cilj) in vzpostavitev dvorca Rakičan kot podpornega okolja za delovanje na področju kulture, tako za obe zaposleni osebi, kakor tudi za druge osebe iz ciljnih skupin in širše, ki so v novo nastajajočem kulturno-umetniškem središču, »srečališču« in »učilišču« dobili znanja, orodja, svetovanje, podporo in druge oblike pomoči, ki jim omogočajo večjo ustvarjalnost in kreativnost ter obenem ponujajo možnosti za uresničevanje njihovih idej oz. pripovedovanje njihovih zgodb (slednje predstavlja drugi rezultat oz. cilj).

V okviru projekta smo zaposlili dve osebi iz ciljne skupine, in sicer za polni delovni čas za obdobje enega leta od 1. 3. 2017 – 28. 2. 2018. S tem sta osebi imeli možnost povečati njune kompetence in posledično tudi zaposljivost. 

Projekt je sofinanciran s strani:

    Na vrh strani