KULTURA

Kulturni tloRIS 2.0 – Panonske kulturne zgodbe

Kulturni tloRIS 2.0 – Panonske kulturne zgodbe

 

Kreativni inovativni projekt javnega zavoda RIS Dvorca Rakičan, Kulturni tloRIS 2.0 – Panonske kulturne zgodbe, je prvi in samostojni projekt zaposlenih oseb iz ciljnih skupin in nadgradnja obstoječega projekta Kulturni tloRIS ter sloni na dveh temeljnih rezultatih:

1) zaposlitvi treh oseb iz v razpisni dokumentaciji navedenih ciljnih skupin (starejši, brezposelni, z nižjo izobrazbo) za obdobje enega leta od 1. 3. 2018 – 28. 2. 2019 na področju kulture, njihovo aktivno vključevanje v izvedbo kulturnih dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin ter opolnomočenje za samostojno delo na navedenem področju;

2) nadgradnji obstoječih kulturno-umetniških dejavnosti organizacije in njihovem smiselnem celostnem zaokroževanju v obliki delovnega regionalnega kulturnega središča in kreativnega stičišča, s tem pa nudenje podpornega okolja zaposlenim, lokalnim ponudnikom kulturnih vsebin ter širši skupnosti za razvoj kulture, kreativnosti in ustvarjalnosti.

Projekt spodbuja ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti z aktivnim delovanjem in promocijo kulture tudi v tržne namene. Dvorec Rakičan nudi prostor in opremo za izvajanje kreativnih in ustvarjalnih projektov, ki jih tudi ustrezno promoviramo. Posamezniki imajo torej možnost javne predstavitve lastnih del in pridobivanja izkušenj z izvajanjem aktivnosti, s tem višajo lastne zaposlitvene možnosti. 

Projekt je sofinanciran s strani:

 

    Na vrh strani