KULTURA

Pomurske kulturne zgodbe - PKZ 2018/2021

Pomurske kulturne zgodbe - PKZ 2018/2021

 


Projekt Pomurske kulturne zgodbe - PKZ, ki ga RIS Dvorec Rakičan izvaja pod okriljem Ministrstva za kulturo, je namenjen omogočanju pridobivanja in krepitvi sposobnosti, znanja, veščin in spretnosti ter dvigu ključnih kompetenc brezposelnih mladih v starosti do 29. leta na področju kulture v pomurskem prostoru. S tem prispevamo k kulturni pestrosti okolja, obenem pa višamo zaposljivost in dolgoročne zaposlitvene možnosti ciljne skupine. 

Cilj projekta je z različnimi aktivnostmi, prepletenimi v Pomurske kulturne zgodbe, omogočati mladim brezposelnim pridobivanje kompetenc, referenc, znanja in delovnih izkušenj na področju kulture pri prijavitelju in tudi pri neformalni mreži kulturnih institucij v Pomurju z namenom integracije ciljne skupine mladih na trg delovne sile, spodbujanje zaposlitvenih možnosti ter vzpostavitev spodbudnejšega delovnega okolja na področju kulture oz. kreativno-kulturnem sektorju (KKS). Kultura, kreativno-kulturni sektor in kulturni turizem predstavljajo veliko priložnost za Pomursko regijo, kjer lahko mladi delujejo kot nosilci napredka. Pomurska regija je regija z bistveno manj priložnostmi na področju kulture tako za obiskovalce kot ustvarjalce kulture in dolgoročni cilj je tudi zmanjšati zaostanek za »centri kulture« v državi.

RIS Dvorec Rakičan svoje mlade zaposlene vključuje v pester nabor aktivnosti, ki jih izvaja. Mladim zaposlenim s strokovno in mentorsko podporo ob tem omogočamo, da s svojimi idejami, delom, angažiranjem na različnih področjih ustvarjajo raznolike kulturne zgodbe. Pomurske kulturne zgodbe niso omejene na določeno področje kulture, ampak so zastavljene širše z namenom zajetja celotnega spektra kulture in s tem možnosti različnega izražanja na področju kulture oz. kreativno kulturnem sektorju (KKS). Pri tem so v projektu zajete sledeče aktivnosti: koncertne zgodbe, živa knjiga, zgodbe kulturne dediščine, tematski festivali in drugi kulturni dogodki, zgodbe  gledališča in plesa, zgodbe fotografije, zgodbe filma, slikarske zgodbe, zgodbe sodobnega oblikovanja in medijske kulturne zgodbe.

Kratkoročni učinek projekta je zaposlitev 20 oseb iz ciljne skupine (t.j. mladi, stari od 15-29 let) v obdobju od 1. maja 2018 do 30. septembra 2021. Dolgoročni rezultat projekta je, da bodo mladi zaposleni v projektu dvignili nivo ključnih kompetenc, krepili sposobnosti in spretnosti, pridobili reference, pridobili in krepili nova predvsem praktična znanja na področju kulture, kar jim bo omogočalo konkurenčnost na trgu dela in boljše zaposlitvene možnosti. Pri tem se bo pri najmanj 75 % (15 oseb) vključenih mladih zaposlitev nadaljevala tudi ob izhodu iz programa. RIS Dvorec Rakičan projekt Pomurske kulturne zgodbe - PKZ izvaja v sklopu javnega razpisa Ministrstvo za kulturo "Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021".

 

Zaposlena v sklopu projekta med ustvarjanjem za lončarskim vretenom. 

 

    Na vrh strani