KULTURA

Kulturni smerokaz - usposabljanje na področju kulture

Kulturni smerokaz - usposabljanje na področju kulture

V letu 2019 je RIS Dvorec Rakičan uspešno izpeljal projekt Spodbudno okolje za razvoj potencialov in večsmerno usposabljanje na področju kulture – KULTURNI SMEROKAZ, ki je omogočil vključitev 15 udeležencem v usposabljanje na področju kulturno-umetniške dejavnosti. Projekt je bil izpeljan v sklopu javnega razpisa za izbor operacije "Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019", s strani ministrstva za kulturo. 

V letu 2020 smo bili pri prijavi na razpis ponovno uspešni in smo tako ponovno izpeljali istoimensko usposabljanje Spodbudno okolje za razvoj potencialov in večsmerno usposabljanje na področju kulture - KULTURNI SMEROKAZ 2.0, ki je omogočil vključitev 8 udeležencem.

Ciljna skupina projekta so bili brezposelni in neaktivni, še posebej starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni in tisti z izobrazbo pod ISCED 3, ter osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.

Usposabljanje je potekalo v  poletno-jesenskem času. V kratkem časovnem obsegu so bili udeleženci vključeni v raznolike aktivnosti, v katerih so imeli možnost pridobiti in nadgraditi svoja znanja, talente in kompetence. 

Ključni cilj projekta je bila vključitev več oseb iz omenjene ciljne skupine v kulturno-umetniške dogodke in projekte javnega zavoda, s čimer se je dvignila njihova lastna vrednost, kar jih je okrepilo za spopad z izzivi sodobnega časa. Hkrati jim je bila dana možnost, da okusijo trg dela in delovanje pod okriljem večje organizacije, ki že leta uspešno tke kulturne zgodbe v lokalnem okolju.

RIS Dvorec Rakičan je kot izkušen in v lokalnem okolju dobro uveljavljen organizator uspešnih dogodkov udeležencem posredoval svoje znanje, ki ga je pridobil tekom lastnega delovanja, ter jim tako omogočil neposreden dostop do kulturnih dobrin in storitev preko sodelovanja pri organizaciji ter izvedbi kulturnih dogodkov znotraj hiše. 

Projekt je sofinanciran s strani:

       

    Na vrh strani