MLADI

FAIR EMPLOYMENT - Z MLADINSKIM DELOM PROTI BREZPOSELNOSTI MLADIH

FAIR EMPLOYMENT - Z MLADINSKIM DELOM PROTI BREZPOSELNOSTI MLADIH

Projekt “Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair employment” poteka pod taktirko Združenja EPEKA, so. p. in je namenjen mladim od 15 do vključno 29 let, ki niso zaposleni in so v iskanju novih veščin, ki jim bodo pomagale pri prvih korakih na trgu dela. Poseben poudarek je na mladih, ki so pripadniki ranljivih ali marginaliziranih družbenih skupin, predvsem Romov, priseljencev in oseb z begunsko izkušnjo, osebah z nizko stopnjo formalne izobrazbe, mlade, ki se soočajo s socialnimi ali ekonomskimi stiskami, in dolgotrajno brezposelnih ter začasno nezaposljivih osebah. 

Namen projekta je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Projekt spodbuja inovativne oblike mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki bodo imele tudi širše učinke na področje mladinskega dela in mladinske politike.

Več informacij o projektu najdete na: https://fairemployment.si/ 
Sledite projektu na strani FB: https://www.facebook.com/FairEmpl 

Projekt je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

                                                                                                                                      

 

    Na vrh strani