MLADI

REGIJSKA KONFERENCA »Mladi in trg dela«

REGIJSKA KONFERENCA »Mladi in trg dela«

                                                            

                                                                                                                             

 

V RIS Dvorcu Rakičan je 23. septembra v sklopu projekta FAIR EMPLOYMENT – Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih potekala regijska konferenca z naslovom Mladi in trg dela

V sklopu dogodka smo se spopadli z izzivi zaposlovanja ciljne skupine mladih, prvenstveno tistih iz ranljivih ali marginaliziranih skupin – tako z vidika mladih, delodajalcev, lokalnih odločevalcev kot predstavnikov javnih institucij. Rahela Kodila je v imenu Pomurske gospodarske zbornice predstavila potrebe pomurskih delodajalcev in sodeč po raziskavi, ki so jo izvedli nedavno, v Pomurju načrtujejo 912 novih zaposlitev. Stanislava Perčič, vodja OE Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota je izpostavila, da je izobrazba ključnega pomena pri iskanju zaposlitve in še dodala, da ni nikoli prepozno za nadaljnje šolanje. Rahela Hojnik Kelenc, direktorica Ljudske univerze Lendava je predstavila nekaj aktivnosti, ki jih njihova institucija izvaja in izpostavila, da sodelujejo ne le v nacionalnih projektih, temveč tudi v mednarodnih, s čimer se povečuje število udeležencev njihovih aktivnosti in število zaposlenih v njihovi organizaciji. Grega Donša, predsednik Kluba prekmurskih študentov, najstarejšega študentskega kluba v Sloveniji, je z udeleženci delil nekaj aktivnosti njihovega kluba in jim med drugim svetoval, naj so v času šolanja aktivni na čim več različnih področjih, saj si bodo na ta način pridobili raznovrstne izkušnje in si s tem povečali možnosti zaposljivosti.  

 

Projekt Fair Employment - Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih je namenjen mladim od 15. do 29. leta, in sicer je glavni namen le-tega trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi bodo le-ti krepili svoje splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost mladih, kot tudi aktivno državljanstvo. V sklopu projekta potekajo usposabljanja najranljivejših mladih na področjih, ki so ključna za vstop na trg dela, in tistih, ki so povezana z aktivno participacijo v demokratični družbi, z razumevanjem procesa oblikovanja politik, vezanih na področja mladine in zaposlovanja.

 

Projektni partnerji: Združenje EPEKA, RIS Dvorec Rakičan, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina.

Več informacij o projektu najdete na: https://fairemployment.si/

 

 

Projekt je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

 

                                                                                    

    Na vrh strani