SI EN DE

Projekt Romski prostori - delavnice ozaveščanja v romskih naseljih

 

OPIS PROJEKTA

V Pomurski regiji je evidentiranih 34 romskih naselij. Eno izmed ključnih področij Strategije razvoja romske skupnosti v Pomurju do leta 2020 (2013, Rudaš in drugi) so bivalne razmere in komunalna urejenost naselij. Romska naselja v preteklosti namreč niso bila deležna kontinuirane skrbi in usmerjenega razvoja. To se zrcali v prevladujočih črnih gradnjah, slabi komunalni opremljenosti ter neprimerni stavbni dediščini. Nekateri namreč živijo pod minimalnimi bivalnimi standardi – v barakah, kontejnerjih, prikolicah in podobno. V mnogih primerih Romom ni omogočena niti pravica do bivanja, nekatera naselja so nelegalna in zgrajena na tuji zemlji. Namen projekta je promocija in ozaveščanje pomurskih romskih otrok in mladih o problematiki in nevarnostih neurejenih bivalnih in razmer, črnih gradnjah, pomenu prostora kot skupni vrednoti ter pomenu odgovornega in racionalnega vedenja v prostoru, znotraj romskih naselij in širše. V okviru projekta smo izvajali delavnice v različnih romskih naseljih v Pomurju, pri čemer so bila, glede na Strategijo, izbrana romska naselja s posebno bivanjsko problematiko. Evidentiranih je 6 takih naselij: Krašči-Lejs (Cankova), Dolič (Kuzma), Turnišče, Beltinci, Dokležovje, Dolga vas. Z različnimi aktivnostmi informiranja in promocijskimi gradivi smo dosegali tudi širšo javnost in strokovno javnost. Pri izvajanju delavnic in določenih promocijskih aktivnostih smo sodelovali z Zavodom za pomoč dijakom ranljivih skupin, Cankova, ki je romski zavod. Vse aktivnosti smo izvajali v sklopu »Meseca prostora 2017«.

Ciljne skupine: romski otroci in mladi, širša javnost, strokovna javnost.

 

 

DATUMI IZVAJANJA DELAVNIC

Delavnice so potekale med 17. in 19. oktobrom 2017 (v okviru Meseca prostora 2017) v različnih romskih naseljih v Pomurju:

- Krašči (Lejs): 17. 10. 2017 ob 11. uri 

- Dolič (Kuzma): 17. 10. 2017 ob 14. uri

- Dolga vas: 18. 10. 2017 ob 14. uri

- Beltinci: 19. 10. 2017 ob 10. uri

- Turnišče (Gomilica): 19. 10. 2017 ob 13. uri

- Dokležovje: 19. 10. 2017 ob 16. uri

 

Delavnice je Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan izvajalo v sodelovanju z  Zavodom za pomoč dijakom ranljivih skupin, Cankova. 

Izvajale so se v sklopu Meseca prostora 2017. Več informacij o Mesecu prostora najdete na povezavi: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/

 

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor.EKSRP
ESRR