SI EN DE

Projekt BIM4CE

Projekt BIM4C

Naslov projekta: Bridge monitoring using real-time data and digital twins for Central Europe 

Mostovi predstavljajo kritično prometno infrastrukturo, katera za zagotavljanje varnosti, zahteva redno vzdrževanje. Pametni sistemi prispevajo k uspešnemu nadzoru in omogočajo optimizacijo vzdrževalnih procesov, so pa cenovno dražji. Projekt BIM4CE je usmerjen v oblikovanje kvalitetne a cenovno ugodnejše inovativne rešitve upravljanja z mostovi. Predlagana inovacija temelji na že obstoječi tehnologiji in je prilagodljiva. Novi koncept utira pot stroškovno učinkovitejšim in varnejšim pametnim sistemom na področju nadzorovanja in upravljanja mostov, hkrati pa je uporaba sistema možna tudi v drugih sektorjih.

TRAJANJE PROJEKTA: 36 mesecev 

ZAČETEK PROJEKTA: 01.04.2023 

ESSR SREDSTVA CELOTNEGA PROJEKTA (80% sofinaciranje): 2.160.988,32 €

SKUPNA UPRAVIČENA SREDSTVA CELOTNEGA PROJEKTA: 2.701.235,41 €

PARTNERSTVO: 

Vodilni partner: Technische Universität Dresden (Nemčija) 

Projektni partnerji: 

FOS spa  (Italija), CSP ICT Innovation (Italija), Tecnositaf Spa Con Socio Unico (Italija), Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft (Nemčija), RIS Dvorec Rakičan (Slovenija), Cestel (Slovenija), Zavod za gradbeništvo Slovenije, (Slovenija).

Spletna stran projekta: https://www.interreg-central.eu/projects/bim4ce/ 

Program Interreg Srednja Evropa 2021- 2027 (Central Europe) je transnacionalni program in je sofinaciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 



Projektne novice

EKSRP
ESRR