Projektne novice

Otvoritveni dogodek projekta BACK IN THE DAY

Otvoritveni dogodek projekta BACK IN THE DAY

                                                                                                                                              

RIS Dvorec Rakičan je v petek, 13. aprila 2018 gostil otvoritveni dogodek projekta Back in the day – Krepitev institucionalnega sodelovanja na področju muzejev na prostem in ohranjanja kulturne dediščine, v okviru bilateralnega Programa sodelovanja Interreg V-A SI-HU.

Z izvajanjem projekta smo pričeli s 1. januarjem 2018 in traja do 31. decembra 2019, torej 24 mesecev. Pri izvajanju projekta sodelujemo z madžarskim partnerjem, eno ključnih ustanov s področja kulturne dediščine na čezmejnem območju, vaškim muzejem na prostem Göcseji. Vaški muzej Göcseji stremi k aktivnemu ohranjanju vrednot preteklosti ter ohranitvi stoletnih izkušenj in znanja prihajajočim generacijam, s tem pa pomembno prispeva k narodni identiteti Zalske pokrajine. Muzej zbira, selekcionira in predstavlja predmetno dediščino, kakor tudi kulturno in ljudsko dediščino županije Zala.

Projekt Back in the day s svojimi inovativnimi rešitvami, ki temeljijo na sodelovanju v okviru delovnih procesov, odgovarja na skupni izziv programskega območja na področju strategij delovanja, ustanavljanja in promocije MUZEJEV NA PROSTEM. V sklopu aktivnosti z namenom snovanja muzeja na prostem bomo v rakičanskem dvorcu postavili tradicionalno lončarsko in dodatno električno peč – lončarstvo je namreč eden tistih ostankov preteklosti, ki so nam na tem območju skupni.

Projekt tudi išče odgovore na nezadostno povezanost obstoječih muzejev na prostem s kulturnim turizmom in sorodnimi dejavnostmi, z namenom, da se stanje pri že obstoječih izboljša in pri novih že od same ustanovitve opredeli ter sprejme ustrezne ukrepe. Obstoječe pomanjkljivosti bomo v projektu reševali z dolgoročnim pristopom in interdisciplinarnim sodelovanjem, predvsem pa se bomo trudili ohranjevati obstoječe projektno sodelovanje tudi po poteku trajanja projekta.

Glavni skupni cilj projekta je skozi institucionalno sodelovanje partnerskih in ostalih zainteresiranih organizacij na interesnem področju muzejev na prostem in kulturnega turizma prispevati k doseganju višje ravni sodelovanja med partnerjema in doseganje višje ravni sodelovanja med ostalimi zainteresiranimi organizacijami. 

 

           

Otvoritveni dogodek projekta so zaokrožili Zelko Franc - lončarski izdelki s praktičnim prikazom ustvarjanja lončenih izdelkov, Čokoladnica Passero z naborom slastnih čokolad, Andi Sobočan ter Samo Budna z glasbenim vložkom in folkorna skupina Osnovne šole Beltinci s plesnim nastopom. 

Z madžarskim partnerjem smo zasadili drevo prijateljstva, pri čemer se nam je pridružil tudi župan Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek, in prav tako zasadil svoje drevo v sklopu revitalizacije parka Dvorca Rakičan. 

 

    Na vrh strani