Projektne novice

Delavnica skupnega izpopolnjevanja za strokovne sodelavce čezmejnega projekta

Delavnica skupnega izpopolnjevanja za strokovne sodelavce čezmejnega projekta

 

Skupna delavnica v okviru projekta "Horse Based Tourism – HBT" je bila izpeljana z namenom  enotnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanje projektnih strokovnih sodelavcev na področju razvoja čezmejnih HBT turističnih produktov, programov ter storitve, ki temeljijo na trajnostnem, dediščinskem in kulturnem turizmu. Preko izvedenega strokovnega izpopolnjevanja, čezmejno partnerstvo vzpostavlja pogoje za izpopolnjevanja strokovnega kadra, ki bo kos vse izzivom v času eksperimentalnega izvajanja novih programov, kot tudi implementaciji oblikovanih programov po koncu trajanja projekta.

Tekom delavnice so udeleženci delavnice okrepili svoje komunikacijske spretnosti in medsebojno sodelovanje, se seznanili z učinkovitimi komunikacijskimi pristop za doseganje ciljnih skupin (sodelujoče organizacije, ponudniki turističnih storitev in turisti) ter pridobili pomembno znanje na področju oblikovanja in izpeljave turističnih programov. Osrednja tema izpopolnjevanja podprtega s strani zunanjih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami na področju trženja in managementa v turizmu, je bilo oblikovanje trajnostnih čezmejnih HBT produktov visoke kakovosti, osnovanih na naravnem oz. sonaravnem trajnostnem konjeniškem turizmu.

Delavnico, ki je bila izvedena 19.06.2018, je organiziral vodilni partner, Zavod nazaj na konja, izpopolnjevanja pa so se udeležili predstavniki in zaposleni vseh projektnih partnerjev.

 

    Na vrh strani