Projektne novice

Projektu BACK IN THE DAY oznaka EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE

Projektu BACK IN THE DAY oznaka EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE

                                                                                                                                              

 


Projekt Back in the day je pridobil pravico do uporabe oznake Evropsko leto kulturne dediščine 2018 (ELKD):

"Namen evropskega leta kulturne dediščine je čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Slogan letošnjega leta je: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost. Leto bo priložnost za številne pobude in dogodke po vsej Evropi, ki bodo prebivalcem omogočili, da se aktivneje približajo kulturni dediščini. Kulturna dediščina oblikuje našo identiteto in vsakdanje življenje. Navzoča je v evropskih mestih, pokrajini in arheoloških najdiščih. Ne najdemo je samo v literaturi, umetnosti in predmetih, temveč tudi v obrtnih spretnostih, ki so nam jih predali naši predniki, v zgodbah za otroke, v skupnih obedih in filmih, ki jih gledamo in v katerih se prepoznamo."

Projekt Back in the day je pridobil pravico do uporabe oznake, ker prispeva k doseganju enega ali več ciljev Evropskega leta kulturne dediščine 2018, ki sta jih sprejela Evropski parlament in Evropski svet. Med splošne cilje spada promocija vloge evropske kulturne dediščine kot bistvenega sestavnega dela kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga ter prispevanje evropske kulturne dediščine k družbi in gospodarstvu pri čemer so ključni poudarski na vključevanju, trajnosti, varstvu in inovacijah na področju kulturne dediščine.

    Na vrh strani