Projektne novice

Varstvo in dostopnost kulturne dediščine - delovno srečanje

Varstvo in dostopnost kulturne dediščine - delovno srečanje

                                                                                                                                              

V okviru zagotavljana dobrega sodelovanja in prenosa znanj v okviru projekta Back in the day je med 29. in 30. junijem 2018 v prostorih Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan potekalo dvo-dnevno delovno srečanje na temo varstva in dostopnosti kulturne dediščine. Udeležili so se ga predstavniki obeh partnerskih organizacij (RIS Dvorec Rakičan in Göcseji Muzeum) in zainteresirani deležniki, predstavniki relevantnih društev. Na srečanju so skupaj preučevali področje varstva in zagotavljanja dostopnosti do kulturne dediščine. Namen delovnega srečanja je bil ugotoviti stanje glede varstva in zagotavljanja dostopnosti na področju dela obeh organizacij in iskanje predlogov ter skupnih rešitev za izboljšanje stanja na imenovanem področju. Na srečanju so preučevali nove poglede in pristope ter analizirali možnosti za prenos le teh v kontekst svoje organizacije. Vsaka partnerska organizacija je predstavila stanje v svoji državi, obstoječe izzive in potenciale ter prakso na tem področju. Slednje so podkrepili predstavniki ostalih sodelujočih organizacij s svojimi izkušnjami in predlogi. V diskusiji so predstavniki vseh organizacij izpostavili svoje poglede glede obravnavane tematike. V naslednjem sklopu so predstavniki partnerskih organizacij izpostavili predloge in rešitve, s katerimi bi izboljšali stanje glede dostopnosti kulturne dediščine. Poseben poudarek so namenili zagotavljanju dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam, telesno in duševno prizadetim, nacionalnim manjšinam in manj zainteresiranim skupinam, predvsem mladim.

V okviru diskusije med partnerjema in ostalimi sodelujočimi so bile predlagane smernice za izboljšanje stanja na področju varovanja kulturnih dobrin in zagotavljanja dostopnosti do kulturne dediščine. Kot skupno pomanjkljivost glede varovanja kulturne dediščine sta obe organizaciji izpostavili okrnjenost v sistematizaciji kulturne dediščine, nepovezanost med kulturno-muzejskimi organizacijami, centralizacijo upravljanja s kulturno dediščino in problem propadanja nekaterih objektov kulturne dediščine zaradi finančnega primanjkljaja in nezainteresiranosti. Glede zagotavljanja dostopnosti do kulturnih dobrin sta organizaciji izpostavili nekatere skupne vrzeli: pomanjkanje inovativnih pristopov za razvoj kooperativnega partnerstva pri promociji, ohranjanju in revitalizaciji kulturne dediščine, pomanjkanje znanja na področju zagotavljanja dostopnosti do kulturne dediščine, finančne vrzeli, pomanjkanje znanja na področju digitalizacije in pomanjkanje znanja na področju zagotavljanja dostopnosti ranljivim skupinam. Sodelujoči so za posamezna področja dostopnosti do kulturne dediščine sprejeli skupne smernice in napotke, ki so jih ugotovili v okviru razprave. Skupni predlog vseh sodelujočih je bil zagotoviti kulturne dobrine čim večjemu krogu potencialnih obiskovalcev kulturne dediščine, in sicer s posebnim poudarkom na enakovrednih možnostih za vse skupine in posameznike. Glede zagotavljanja digitalne dostopnosti so izpostavili večje vključevanje mladih v procese predstavljanja in revitaliziranja kulturne dediščine, kar posledično omogoča učinkovito dostopanje do kulturne dediščine v digitalni obliki. Digitalizacijo so vse organizacije opredelile kot eno izmed pomembnejših segmentov glede imenovane tematike.

 

Izsledki srečanja s predlaganimi rešitvami in smernicami za delo na področju varstva in zagotavljanja dostopa do kulturne dediščine so na voljo v priloženem poročilu:

Na vrh strani