Projektne novice

Promocija kulturne dediščine - delovno srečanje

Promocija kulturne dediščine - delovno srečanje

                                                                                                                                              

 

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan in Vaški muzej Göcseji iz Zalaegerszega na Madžarskem sta kot partnerja v projektu Back in the day izvedla delovno srečanje v obliki delavnice na temo promocije kulturne dediščine. Dvodnevno delovno srečanje je potekalo v muzeju Göcseji Zalaegerszeg dne 22. in 23. junija 2018 in je deloma sovpadlo z muzejsko nočjo, ki na Madžarskem letos potekala v soboto, 23. junija. Predhodno opredeljeni namen in cilji delovnega srečanja je pregled stanja na področju promocije kulturne dediščine z regionalne in nacionalne perspektive, pregled dobrih in navdihujočih praks na nacionalni, regionalni in medorganizacijski ravni, ocena relevantnosti njihovega morebitnega prenosa z vidika posamezne organizacije. Obenem je namen delovnega srečanja na medorganizacijski ravni izpostaviti naše motivacijo za promoviranje dediščine (Zakaj promovirati?), osrednje elemente dediščine (Kaj promovirati?) in poslanstvo organizacije v odnosu do ohranjanja in prezentacije dediščine, izpostaviti uspešne načine organizacije znotraj posamezne organizacije in širše. Nadalje je cilj delovnega srečanja najti načine promocije (Kako promovirati?), skladne z našim poslanstvom, motivi in zmožnostmi, na podlagi predhodno opredeljenih vrzeli. Ob tem je poseben poudarek na tem, kako si lahko medorganizacijsko in ob vključevanju drugih deležnikov pomagamo pri promociji na čezmejnem območju. Nadalje je namen tudi praktičen vpogled in kritična evalvacija predstavitveno-promocijskega dogodka (muzejska noč). V sklopu diskusije ob teoretičnem pregledu koncepta promocije in stanja na nacionalni, regionalni in medorganizacijski ravni so udeleženci opredelili smernice za uspešnejšo promocijo kulturne dediščine na čezmejnem območju, še posebej v luči muzejev na prostem.

 

 

Izsledki srečanja s predlaganimi rešitvami in smernicami za delo na področju promocije kulturne dediščine so na voljo v priloženem poročilu:

Na vrh strani