Projektne novice

Projekt BACK IN THE DAY v gosteh na Dunaju

Projekt BACK IN THE DAY v gosteh na Dunaju

 

  

Dunajski MuseumsQuartier, ki s svojimi šestdesetimi kulturnimi ustanovami predstavlja enega največjih umetnosti in kulturi posvečenih kompleksov na svetu, je 5. decembra pod organizatorsko diktirko programa Interact gostil dogodek "Activating cultural heritage in Interreg" v sklopu aktivnosti Evropskega leta kulturne dediščine, ki se počasi zaključuje. Na ravni Evropske unije je leto 2018 posvečeno kulturni dediščini – niz aktivnosti, ki se skozi vse leto odvijajo na državni, regionalni in lokalni ravni, je namenjen spodbujanju odkrivanja in sodelovanja pri ohranjanju evropske dediščine, s tem pa krepitvi občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru.

Z zaključno publikacijo, predstavitvenim prostorom in izborom govorcev je dogodek osvetlil zanimivejše projekte, ki jih raznoliki akterji izvajamo s podporo evropskih sredstev. Predstavniki RIS Dvorca Rakičan smo v sklopu dogodka predstavili projekt Back in the day, ki ga v okviru Programa sodelovanja Slovenija-Madžarska izvajamo s projektnim partnerjem muzejem Göcsej. Projekt Back in the day se je tako umestil v mozaik širše evropske zgodbe predstavljenih projektov.

Kulturna dediščina bo tudi v prihodnje ostala med prioritetami Evropske unije, krepi namreč občutek pripadnosti družnemu prostoru, obenem pa so govorci opozorili na vlogo kulture v preseku številnih drugih področij. Kulturnodediščinski projekti tako združujejo inovacije, izobraževanje, znanost in številne druge tematske sklope, obenem pa spodbujajo razvoj, rast in inovacije ter višajo raven kakovosti življenja ljudem, ki delijo ta skupen evropski prostor. Ekonomski vidik kulturnih in kulturnodediščinskih razvojnih projektov se ne skriva zgolj v turistični dejavnosti, temveč v spodbujanju razvoja posameznikov in podjetij s področja kreativnih in številnih drugih industrij.Nadalje nas je dogodek spodbudil k mreženju in k agregaciji projektnih pobud ter navsezadnje tudi opomnil na to, da so skupnostni projekti javno dobro.

    Na vrh strani