Projektne novice

Interesno združenje - HBT

Interesno združenje - HBT

 

 

 

O INTERESNEM ZDRUŽENJU

Neformalno interesno združenje deluje kot mednarodna mreža, ki je odprta za vse akterje na v navezi s trajnostnim delovanjem osnovanim na področju kočijaštva in konjeništva. Člani neformalnega interesnega združenja skupaj oblikujejo programe in projekte, razvijajo in prenašajo trajnostne pristope in inovativne modele v praktično uporabo doma in v tujini, vzajemno obveščajo o svojih dejavnostih na dotičnem področju, se interdisciplinarno povezujejo z domačimi in tujimi partnerji, hkrati pa se obveščajo med seboj o dogajanju in novostih na področju zelenega turizma v povezavi s konjeništvom in kočijaštvom ter razvojem na omenjenem področju. Vse aktivnosti interesnega združenja HBT, koordinira predsedujoča organizacija Zavod nazaj na konja. Neformalno interesno združenje Horse Based Tourism (HBT) je neformalno združenje z lastno programsko izjavo in pravilnikom. 

 

ORGANIZACIJSKA SESTAVA

HBT je kot neformalna mreža organizacij, društev, podjetij, ipd., tj. pravnih oseb, ki prostovoljno in v pisni obliki izrazijo strinjanje s programsko izjavo in pravilnikom HBT ter podpišejo pristopno izjavo v obliki pisma podpore. Član interesnega združenja HBT je lahko vsaka organizacija, ki se načelno strinja s programsko izjavo HBT, pri čemer se v delovanje in aktivnosti HBT vključuje na prostovoljni osnovi.

Neformalno interesno združenje HBT je organizirano po mrežnem principu, pri čemer ima predsednika interesnega združenja, ustanovne člane in pridružene člane. Predsednik interesnega združenja predstavlja HBT navzven in koordinira delo znotraj organizacijske strukture. HBT interesno združenje sodeluje z raznolikimi organizacijami, skupinami ljudmi in posamezniki, o čemer za vsak primer sodelovanja odloči koordinacijski odbor. Koordinacijski odbor predstavljajo predstavniki projektnih partnerjev projekta Horse Based Tourism – HBT.

Predsednik interesnega združenja:
Zavod nazaj na konja

Ustanovni člani interesnega združenja:
- Zavod nazaj na konja
- RIS Dvorec Rakičan
- Helikon Muzej
- Fakulteta Georgikon

ČLANSTVO 

Članstvo v združenju je prostovoljno. Vsakdo lahko postane član in deluje v okviru združenja pod enakimi pogoji. Član združenja je lahko vsaka organizacija, ki podpiše pristopno izjavo v obliki podpornega pisma.

KONTAKT: info@ris-dr.si; info@nakonju.si

 

 

 

BROŠURA O INTERESNEM ZDRUŽENJU V SLOVENSKEM JEZIKU

BROŠURA O INTERESNEM ZDRUŽENJU V MADŽARSKEM JEZIKU

BROŠURA O INTERESNEM ZDRUŽENJU V ANGLEŠKEM JEZIKU

 

 

    Na vrh strani