Projektne novice

Pilotna čezmejna kočijaška tura - Začuti Panonijo I

Pilotna čezmejna kočijaška tura - Začuti Panonijo I

 

 

 

 

 

 

V okviru projekta sofinanciranega s strani bilateralnega Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014 – 2020, je RIS Dvorec Rakičan, 13. in 14. septembra 2019, kot projektni partner v projektu, izvedel dvodnevno pilotno čezmejno kočijaško turo "Začuti Panonijo I", ki je del inovativni turističnih programov. Ture so se med drugim udeležili tudi deležniki s področja turizma. 

Novi turistični programi so osnovani na kočijaškem in konjeniškem trajnostnem turizmu, ki aktivno povezuje naravno in kulturno dediščino ter turistično manj razvite dele čezmejnega prostora. Z željo po uporabi CO2 nevtralnih transportnih sredstev pri potovanjih, so v okviru projekta bili razviti trije različni modeli sodobne kočije 21. stoletja, pri čemer je eno izmed sodobnih kočij razvil tudi RIS Dvorec Rakičan. Pilotna kočijaška tura je izvedena z novo kočijo.

 

Vabilo s programom ture je na voljo tukaj

Utrinke pilotne čezmejne ture, si lahko ogledate v spodnji galeriji. 

 

 

Medijski članek

Radijski prispevek 

 

    Na vrh strani