Projektne novice

Kočija 21. stoletja

Kočija 21. stoletja

  

 

 

 

   

V okviru čezmejnega projekta Horse Based Tourism - HBT so projektni partnerji oblikovali kočijaške turistične programe, ki so namenjeni širši ciljni skupini (družine z majhnimi otroki, večje zaključene skupine, starejše osebe, posamezniki, gibalno ovirane osebe, "team building" skupine, ipd.). Trajnostni programi temeljijo na kočijaški tradiciji programskega območja in aktivnostih s konjem, novo oblikovanje čezmejne kočijaške ture pa temeljijo na vožnji v sodobno zasnovani kočiji, pri čemer neizkušenost oz. odsotnost jahalnega predznanja ne predstavlja ovire za odkrivanje naravne in kulturne dediščine okolja. Projektno partnerstvo je oblikovalo 3 različne modele sodobne kočije. Projektni partner Muzej Helikon je pri razvoju sodobnega modela kočije upošteval bogato zgodovino poštnih kočij in jo opremil s tehničnimi rešitvami 21. stoletja (npr. nameščene sončne celice). Partner Zavod Nazaj je obikoval model kočije, ki zagotavlja udobje 21. stoletja, pri čemer zasnova potniškega dela prirejena osebam s posebnimi potrebami. RIS Dvorec Rakičan je razvil model sodobne kočije 21. stoletja, ki je namenjen večjim skupinam turistov in ima ločen potniški in kočijaški del. 

Kočija 21. stoletja v dvorcu Rakičan 

RIS Dvorec Rakičan je ob strokovni podpori in upoštevajoč sodobne trende s poudarkom na okolju prijaznih pristopih, razvil model sodobne kočije 21. stoletja, ki je namenjen večjim skupinam turistov (do 17 potnikov). Koncept celovitega razvoja kočije vključuje sodobne varnostne prvine, kot tudi elemente udobja, ki premagovanje daljših razdalj in odgovarjajo zahtevam sodobnih, edinstvenih in avtentičnih doživetij željnih turistov. Posebnost izvedbe predstavlja ločen kočijaški prostor, ki omogoča krmiljenje kočije v razponu 180 stopinj, pri čemer se celotni krmilni del vrti, ter udoben in sodobno opremljen potniških del s pokrito streho. Pilotni model kočije je opremljen z mehanizmom spuščanja, ki omogoča varno nižanje in višanje potniškega dela, s čimer je gibalno oviranim potnikom, omogočen lažji vstop in izstop. Sodobno kočijo med drugim odlikuje tudi nizko težišče, notranja oprema za potnike in uporaba sodobnih, predvsem pa lahkih materialov – vožnja s kočijo je tako prijetna tudi za konje.

RIS dvorec Rakičan je vzpostavil in obikoval 6 različnih turističnih programov, ki obsegajo vožnjo s kočijo, aktivnosti s konjem, oglede lokalnih in čezmejnih znamenitosti, kulinarična doživetja in nočitve. 

Partnerske organizacije so kočije razvile in izdelale s pomočjo razvojnih  strokovnjakov, pri čemer so HBT kočije inovativne v svetovnem merilu in predstavljajo novost na trgu. 

 

 

 

 

    Na vrh strani