Projektne novice

Zelena učilnica na prostem

Zelena učilnica na prostem

 

RIS Dvorec Rakičan je v okviru projekta BioDiTOUR vzpostavil zeleno učilnico na prostem.

Učilnica na prostem je v rakičanskem parku zasnovana kot učni poligon za izvedbo razvitih izobraževalnih vsebin. Zgrajena je iz okoliških naravnih materialov. Obdelana drevesna debla služijo kot klopi in so nameščena v polkrožni obliki. Dinamična zasnova učilnice spaja naravno-organsko, oprema je modularna in deloma mobilna, v ospredju je izkustvenoučenje in spoznavanje naravnih procesov. Učilnica je primerna za različno velike skupine tako otrok kot odraslih. Služi kot prostor pedagoških in izobraževalnih ter tudi kulturnih aktivnosti. Je primeren prostor za oddih pohodnikov, kolesarjev in obiskovalcev dvorca. 

Naš cilj je v večji meri izkoristiti naravne dobrine v okolici (park) ter privabiti skupine, ki jih do zdaj nismo uspeli v zadovoljivi meri, to so: aktivni turisti in edukativni turisti. Trajnostna raba bo prispevala k ohranjenosti narave, kot turistični ponudnik pa bomo pridobili novo dodano vrednost, isto velja za regijo. Edukativne vsebine se med drugim navezujejo na raziskovanje neofitov in okoliških naravnih danosti, preučevanju njihove koristnosti in privabljanju ter ozaveščanju obiskovalcev. 

    Na vrh strani