Projektne novice

GLAMs going digital - usposabljanje zaposlenih na področju digitizacije

GLAMs going digital - usposabljanje zaposlenih na področju digitizacije

 

V sklopu projekta ADRINETBOOK se je v januarju 2021 pričelo strokovno usposabljanje na področju digitizacije kulturne dediščine. Projekt gradi na razvoju virtualnih zbirk kot pomembnemu doprinosu k ohranjanju kulturne dediščine na trajnosten in sodoben način. Projektni partnerji bomo v okviru projekta oblikovali celostno in edinstveno Adrion zbirko, navezujoč se na evropske digitalne zbirke digitalne knjižnice Europeana.

Digitizacija je opisovanje objekta, slike, zvoka, dokumenta ali signala z binarno kodo, običajno z namenom, da bi ga shranili oz. elektronsko obdelali na računalniku ali drugih elektronskih napravah. Pretvorba analognih informacij se izvede s postopkom skeniranja in kvantizacije. 

Spletno usposabljanje je namenjneno projektnim partnerjem (njihovim zaposlenim in strokovnim članom), pri čemer je razdeljeno na teoretični in praktični del. Webinar obsega 38 ur in je razdeljen na 5 tematskih sklopov, partnerji pa imajo na voljo še 12 ur mentorstva. Strokovni trening izvajajo strokovnjaki s Centralnega inštituta za enoten katalog italijanskih knjižnic (Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries and for Bibliographic Information -ICCU), ki v projektu deluje kot projektni partner in je eden izmed vodilnih inštitutov za katalogizacijo pod okrilejm italijanskega Ministrstva za kulturno dediščino in turizem (MIBACT). 

 

 

 

 

Na vrh strani