SI EN DE

2. delavnica: "Družine in kulturna dediščina - družinska doživetja vzdolž Ceste gradov" (20.08.2020)

RIS Dvorec Rakičan je 20. avgusta 2020 v sodelovanju s Pomursko turistično zvezo izvedel drugo delavnico za razvijanje družinske ponudbe vzdolž čezmejne Ceste gradov, ki nastaja v okviru projekta Castle Road. Izvedena delavnica je bila druga v sklopu štirih delavnic, ki jih bosta RIS Dvorec Rakičan in Pomurska turistična zveza pripravila in izvedla z namenom izdelave načrta za razvoj nove ponudbe za družine na gradovih sodelujočih pri projektu Castle Road. Vse štiri delavnice bodo potekale pod naslovom »Družine in kulturna dediščina – družinska doživetja vzdolž Ceste gradov«.

Dvorci in gradovi predstavljajo popolno lokacijo za družinski dopust, saj v isti meri nagovarjajo tako interese odraslih za zgodovino in kulturo, kot tudi interese otrok za legende in pustolovščine. A se v praksi družinski dopust prilagaja predvsem interesom otrok. Zato se bo pri razvijanju nove družinske ponudbe osredotočalo predvsem na otroke in s tem na otrokom prijazne teme, vsebine in pristope. Na podlagi tega se bo pri izvedbi delavnic za razvijanje družinske ponudbe k sodelovanju povabilo strokovnjake s področja turizma, muzejske pedagogike, kulturne dediščine ipd.

Ciljna skupina delavnic so v prvi vrsti upravitelji gradov, ki bodo v svojo turistično ponudbo vključili tudi skupno družinsko ponudbo čezmejne Ceste gradov, kot tudi ostali regionalni turistični akterji, ki tesno sodelujejo z gradovi bodisi pri oblikovanju ali pri trženju njihove turistične ponudbe. Skozi sodelovanje in prenos znanja se bo v okviru delavnic izdelal načrt za razvoj skupne ponudbe čezmejne Ceste gradov.

V okviru druge delavnice za razvijanje skupne družinske ponudbe, ki je potekala 20. avgusta 2020 v prostorih RIS Dvorca Rakičan je bil poudarek predvsem na predstavitvi in analizi obstoječe ponudbe gradov ter interaktivnem delu po skupinah. Delavnica je bila razdeljena v dva sklopa. Prvi  je bil namenjen predstavitvi povzetkov teoretičnih izhodišč prve delavnice, katere je predstavil Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze. Sledila je predstavitev izvedenih in načrtovanih aktivnosti v okviru projekta Castle Road ter čezmejne Ceste gradov, ki ju je predstavila Katarina Jerebic, vodja projekta Castle Road, RIS Dvorec Rakičan. Prvi del delavnice se je zaključil z analizo obstoječe ponudbe partnerskih gradov vzdolž Ceste gradov, katero je predstavil Marko Lenarčič, RIS Dvorec Rakičan. V drugem delu pa je bila izvedena interaktivna delavnica, kjer so udeleženci v treh skupinah vodeno izvajali aktivnosti.

Namen druge delavnice za razvijanje družinske ponudbe je bil spoznavanje in analiza obstoječe ponudbe gradov vzdolž Ceste gradov. Na podlagi analize obstoječe ponudbe je bila izvedena interaktivna delavnica, na kateri so udeleženci razmišljali  o štirih tematikah in sicer:

-        Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti obstoječe ponudbe

-        Digitalizacija obstoječe ponudbe

-        Interpretacija obstoječe ponudbe

-        Potenciali skupnega razvoja produktov

Ta namen je bil dosežen s podrobno predstavitvijo analize obstoječe ponudbe, ki je služila kot osnova za izvedbo interaktivne delavnice po skupinah.

Z izvedbo druge delavnice za razvijanje družinske ponudbe se je zasledovalo naslednje cilje:

1. Kratka ponovitev vsebin prve delavnice s teoretičnimi izhodišči za ustvarjanje kakovostnih in uspešnih turističnih produktov za družine.

2. Seznanitev z obstoječo ponudbo gradov vzdolž ceste gradov.

3. Izvedba analize obstoječe ponudbe.

4. Izvedba analize uporabe digitalnih medijev partnerskih gradov (spletna stran, socialna omrežja, ipd.).

5. Podajanje predlogov skupnih produktov vseh partnerskih gradov / dvorcev vzdolž Ceste gradov.

6. Vzpostavitev sodelovanja s sodelujočimi gradovi in drugimi turističnimi akterji, ki so vpeti v razvijanje in/ali trženje ponudbe gradov.

 

Program delavnice:

9.00 – 9.15

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

 

9.15 – 9.30

POZDRAVNI NAGOVOR

dr. Robert Celec, direktor RIS Dvorec Rakičan

 

9.30 – 9.45

KAJ JE CESTA GRADOV?

Katarina Jerebic, RIS Dvorec Rakičan

 

9.45 – 10.15

POVZETEK 1. DELAVNICE: IZHODIŠČA IN IZSLEDKI

Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze

 

10.15 – 11.00

TURISTIČNA PONUDBA SLOVENSKIH GRADOV, predstavitev aktualnega stanja

Marko Lenarčič, RIS Dvorec Rakičan

11.00 – 11.15

ODMOR

 

11.15 – 12.45

NEIZKORIŠČENI POTENCIALI IN PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ SKUPNE PONUDBE GRADOV, interaktivne delavnice

Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze

 

Teme:

1. Kako nas vidijo drugi? Prednosti in pomanjkljivosti obstoječe ponudbe.

2. Smo si konkurenca ali se dopolnjujemo?

3. Potenciali za sodelovanje in razvoj skupne ponudbe.

 

12.45 – 13-45

ODMOR

 

13.45 –

RAZPRAVA

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR