Projektne novice

Vabilo na spletni OTVORITVENI DOGODEK projekta BIODITOUR

Vabilo na spletni OTVORITVENI DOGODEK projekta BIODITOUR

  

 

V sklopu projekta BIODITOUR - Čezmejna trajnostna turistična doživetja, temelječa na biotski raznovrstnosti in aktivnem turizmu

vas vljudno vabimo na SPLETNI OTVORITVENI DOGODEK, in sicer v petek, 19.3.2021, ob 10. uri.

Dogodek poteka v slovenskem in nemškem jeziku, preko spletne platforme Zoom, do 12. ure.

 

V okviru spletnega dogodka, ki ga prireja projektno partnerstvo, bomo predstavili projekt BioDiTOUR, ki sloni na iskanju sozvočja med ohranjanjem biotske pestrosti čezmejnega območja in spodbujanjem razvoja njegovih najdragocenejših dobrin, tj. naravnih danosti, kar sodi tudi med ključne izzive programskega območja.  

Projekt združuje 5 partnerjev iz Slovenije in Avstrije: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Energieagentur Weststeiermark, Občina Deutschlandsberg, Verein zur Förderung des Naturpark Raab in Občina Kidričevo. Skupna vrednost projekta, ki traja 24 mesecev, znaša 585.904,00 evrov, delež sofinanciranja iz sklada ESRR znaša 498.018,40 evrov.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. RIS Dvorec Rakičan v projektu nastopa kot vodilni partner.

 

Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna prijava, zato Vas vljudno naprošamo, da nam svojo udeležbo sporočite, preko e-maila na: info@ris-dr.si

Rok za prijavo je četrtek, 18.3.2021. Po prijavi boste prejeli povezavo in dostopne podatke.

 

PROGRAM / PROGRAMM

 

09:50 10:00

Registracija / Registration

10 min

-          Uvodni nagovor, kratka predstavitev projekta in vloge RIS Dvorca Rakičan v projektu / Begrüßungsansprache, kurze Präsentation des Projektes, Rolle im Projekt.

dr. Robert Celec,direktor RIS Dvorec Rakičan / Dr. Robert Celec, Direktor, RIS Dvorec Rakičan

-          Predstavitev organizacije Energieagentur Weststeiermark (vloga v projektu, namen sodelovanja, ipd.) / Präsentation der Energieagentur Weststeiermark (Rolle im Projekt, Ziel der Zusammenarbeit, usw.)

mag. dr. Peter Köck, oddelek za raziskave in razvojne projekte / Mag. Dr. Peter Köck, Abteilung für Forschungs- und Entwicklungsprojekte

-          Predstavitev Občine Deutschlandsberg (vloga v projektu, namen sodelovanja, ipd.) / Präsentation der Stadtgemeinde Deutschlandsberg (Rolle im Projekt, Ziel der Zusammenarbeit, usw.)

  1. Josef Wallner, župan občine Deutschlandsberg / Mag. Josef Wallner, Bürgermeister der Stadtgemeinde Deutschlandsberg

-          Predstavitev združenja Verein zur Förderung des Naturpark Raab (vloga v projektu, namen sodelovanja, ipd.) / Präsentation des Vereines zur Förderung des Naturpark Raab (Rolle im Projekt, Ziel der Zusammenarbeit, usw.)

Nadine Wagner, projektni vodja / Nadine Wagner, Projektleiterin

-          Predstavitev Občine Kidričevo (vloga v projektu, namen sodelovanja, ipd.) / Präsentation der Gemeinde Kidričevo (Rolle im Projekt, Ziel der Zusammenarbeit, usw.)

mag. Mojca Meško, pisarna za razvojne projekte in investicije občine Kidričevo / Mag. Mojca Meško, Büro für Entwicklungsprojekte und Investitionen der Gemeinde Kidričevo

Vprašanja novinarjev in ostalih udeležencev / Fragen von Journalisten und anderen Teilnehmern

 

 

 

 

 

 

 

Na vrh strani