SI EN DE

3. delavnica: "Družine in kulturna dediščina - družinska doživetja vzdolž Ceste gradov" (25.08.2021)

RIS Dvorec Rakičan je 25. avgusta 2021 v sodelovanju s Pomursko turistično zvezo izvedel tretjo delavnico za razvijanje družinske ponudbe vzdolž čezmejne Ceste gradov, ki nastaja v okviru projekta Castle Road. Izvedena delavnica je bila tretja v sklopu štirih delavnic, ki jih bosta RIS Dvorec Rakičan in Pomurska turistična zveza pripravila in izvedla z namenom izdelave načrta za razvoj nove ponudbe za družine na gradovih sodelujočih pri projektu Castle Road. Vse štiri delavnice bodo potekale pod naslovom »Družine in kulturna dediščina – družinska doživetja vzdolž Ceste gradov«.

Dvorci in gradovi predstavljajo popolno lokacijo za družinski dopust, saj v isti meri nagovarjajo tako interese odraslih za zgodovino in kulturo, kot tudi interese otrok za legende in pustolovščine. A se v praksi družinski dopust prilagaja predvsem interesom otrok. Zato se bo pri razvijanju nove družinske ponudbe osredotočalo predvsem na otroke in s tem na otrokom prijazne teme, vsebine in pristope. Na podlagi tega se bo pri izvedbi delavnic za razvijanje družinske ponudbe k sodelovanju povabilo strokovnjake s področja turizma, muzejske pedagogike, kulturne dediščine ipd.

Ciljna skupina delavnic so v prvi vrsti upravitelji gradov, ki bodo v svojo turistično ponudbo vključili tudi skupno družinsko ponudbo čezmejne Ceste gradov, kot tudi ostali regionalni turistični akterji, ki tesno sodelujejo z gradovi bodisi pri oblikovanju ali pri trženju njihove turistične ponudbe. Skozi sodelovanje in prenos znanja se bo v okviru delavnic izdelal načrt za razvoj skupne ponudbe čezmejne Ceste gradov.

V okviru tretje delavnice za razvijanje skupne družinske ponudbe, ki je potekala 25. avgusta 2021 v prostorih RIS Dvorca Rakičan, je bil poudarek predvsem na analizi in povzetku druge delavnice ter na predstavitvi primerov dobrih praks po gradovih in dvorcih. Predstavljeni so bili tudi sorodni projekti s svojimi aktivnostmi in rezultati. Predstavitev analize druge delavnice je predstavil predsednik Pomurske turistične zveze, Uroš Kamenšek. V nadaljevanju smo se dotaknili teme: Med inovativnostjo in digitalizacijo - vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo na primeru projekta DigiKul – Razvoj turistične ponudbe, digitalno inoviranje kulturne dediščine ter dvig kompetenc turistične destinacije, ki ga je predstavila direktorica TIC Moravske Toplice, Sonja Bily, in projekta MUSeum NETwork (Ustvarjalna Evropa), ki ga je predstavila Nina Biro, RIS Dvorec Rakičan. Nadaljevali smo s temo: Med inovativnostjo in digitalizacijo: turistični produkti za družine. V sklopu tega dela se je predstavila Ponudba za družine in otroke v pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož, ki sta jo predstavili Metka Stergar in Renata Čeh iz Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, čezmejna doživljajska ponudba za družine, ki se razvija v sklopu čezmejnega projekta Living castles (Interreg SI-HR), ki jo je predstavila Natalija Cigut, RIS Dvorec Rakičan, ter Odkrivanje čezmejne ceste gradov z oprodo Karlijem, ki ga je predstavila Katarina Jerebic, RIS Dvorec Rakičan. 

Program delavnice

9.00 – 9.15
Registracija udeležencev

9.15 – 9.30
Pozdravni nagovor
dr. Robert Celec, direktor RIS Dvorec Rakičan

9.30 – 10.15
Potenciali in priložnosti za razvoj skupne ponudbe gradov
Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze

Teme:
1. Digitalizacija obstoječe ponudbe
2. Interpretacija obstoječe ponudbe
3. Potenciali skupnega razvoja turističnih produktov

10.15 – 11.00
Med inovativnostjo in digitalizacijo: Vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo

Razvoj turistične ponudbe, digitalno inoviranje kulturne dediščine ter dvig kompetenc turistične destinacije, projekt DigiKul
Sonja Bily, direktorica TIC Moravske Toplice

Digitalizacija kulturnih dobrin in grajenje občinstva v manjših muzejih, MUSeum NETwork (Ustvarjalna Evropa)
Nina Biro, RIS Dvorec Rakičan

11.00 – 11.15
Odmor

11.15 – 12.45
Med inovativnostjo in digitalizacijo: Turistični produkti za družine

Ponudba za družine in otroke v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož,
Metka Stergar in Renata Čeh, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

Čezmejna doživljajska ponudba za družine, Living Castles (Interreg SI-HR)
Natalija Cigut, RIS Dvorec Rakičan

Odkrivanje čezmejne Ceste gradov z oprodo Karlijem
Katarina Jerebic, RIS Dvorec Rakičan

12.45 – 13.30
Odmor

13.30 – 14.00
Razprava

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR