SI EN DE

4. delavnica: "Družine in kulturna dediščina - družinska doživetja vzdolž Ceste gradov" (11.04.2022)

RIS Dvorec Rakičan je 11. aprila 2022 v sodelovanju s Pomursko turistično zvezo izvedel četrto delavnico za razvijanje družinske ponudbe vzdolž čezmejne Ceste gradov, ki nastaja v okviru projekta Castle Road. Izvedena delavnica je bila zadnja v sklopu štirih delavnic, ki sta jih RIS Dvorec Rakičan in Pomurska turistična zveza pripravila in izvedla z namenom izdelave načrta za razvoj nove ponudbe za družine na gradovih sodelujočih pri projektu Castle Road. Vse štiri delavnice so potekale pod naslovom »Družine in kulturna dediščina – družinska doživetja vzdolž Ceste gradov«.

Dvorci in gradovi predstavljajo popolno lokacijo za družinski dopust, saj v isti meri nagovarjajo tako interese odraslih za zgodovino in kulturo, kot tudi interese otrok za legende in pustolovščine. A se v praksi družinski dopust prilagaja predvsem interesom otrok. Zato se bo pri razvijanju nove družinske ponudbe osredotočalo predvsem na otroke in s tem na otrokom prijazne teme, vsebine in pristope. Na podlagi tega se bo pri izvedbi delavnic za razvijanje družinske ponudbe k sodelovanju povabilo strokovnjake s področja turizma, muzejske pedagogike, kulturne dediščine ipd.

Ciljna skupina delavnic so v prvi vrsti upravitelji gradov, ki bodo v svojo turistično ponudbo vključili tudi skupno družinsko ponudbo čezmejne Ceste gradov, kot tudi ostali regionalni turistični akterji, ki tesno sodelujejo z gradovi bodisi pri oblikovanju ali pri trženju njihove turistične ponudbe. Skozi sodelovanje in prenos znanja se bo v okviru delavnic izdelal načrt za razvoj skupne ponudbe čezmejne Ceste gradov.


V okviru četrte delavnice za razvijanje skupne družinske ponudbe, ki je potekala 11. aprila 2022 v prostorih RIS Dvorca Rakičan, je bil poudarek predvsem na analizi in povzetku prvih treh delavnice ter na predstavitvah primerov dobrih praks po gradovih in dvorcih. Predstavljeni so bili tudi sorodni projekti s svojimi aktivnostmi in rezultati. Predstavitev analize prvih treh delavnic je predstavil predsednik Pomurske turistične zveze, Uroš Kamenšek. V nadaljevanju smo si ogledali dva primera dobre prakse na področju družinske ponudbe na gradovih in spoznali rezultat projekta Castle Road – čezmejno družinsko ponudbo Castle Road GeoTour. Gre za turistični produkt, ki temelji na Geocachingu, kateri povezuje šest glavnih točk (gradov in dvorcev), ter 21 dodatnih točk (gradov in dvorcev). Kot prvi primer dobre prakse je bil predstavljen projekt »Mistični grajski izziv na gradu Negova«, katerega je predstavila Tatjana Kotnik Karba, Kultprotur Gornja Radgona. Drugi primer dobre prakse je predstavila Špela Novak, RIS Dvorec Rakičan. Predstavljen je bil mednarodni projekt z naslovom MUS.NET, ki se ukvarja s področjem muzejev  in uporabo družbenih omrežij.


Program delavnice

10.00 – 10.15
Registracija udeležencev

10.15 – 10.30
Pozdravni nagovor
dr. Robert Celec, direktor RIS Dvorec Rakičan

10.30 – 12.00
Vključevanje gradov in kulturne dediščine v turistično ponudbo

Potenciali in priložnosti za razvoj skupne ponudbe gradov, povzetek
Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze

Castle Road GeoTour (projekt Castle Road)
Katarina Jerebic, RIS Dvorec Rakičan

Mistični grajski izziv na gradu Negova,
Tatjana Kotnik Karba, Kultprotur Gornja Radgona

Muzeji in družbena omrežja (projekt MUS.NET),
Špela Novak, RIS Dvorec Rakičan

12.00 –
Razprava

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR