SI EN DE

Virtualna panorama

 

 

Vodilni partner operacije PO poTEh naravne in kulturne dediščine Pri dobrih ljudeh Občina Kobilje je za namene predstavitve bogate naravne in kulturne dediščine občine pripravil virtualno točko – virtualno panoramo, ki omogočala sprehod med posameznimi identificiranimi točkami na območju občine Kobilje. Na ta način je občina omogočila obisk posameznih identificiranih točk tudi širši javnosti. Virtualna točka pa je hkrati tudi pomembno ozaveščevalno orodje, s katerim občina Kobilje skrbi za ozaveščanje o pomenu varovanja in predstavljanja naravne in kulturne dediščine, o pomenu skrbi za okolje ter o pomenu turističnega razvoja občine.

Več o virtualni panorami pa najdete TUKAJ.

 

Aktivnost se izvaja v okviru operacije PO poTEh naravne in kulturne dediščine Pri dobrih ljudeh, ki je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna za kohezijsko politiko.

 EKSRP
ESRR