SI EN DE

Izvedba ozaveščevalnih programov in dogodkov

 

 

Partnerji operacije PO poTEh naravne in kulturne dediščine Pri dobrih ljudeh smo organizirali in izvedli različne ozaveščevalne dogodke, s katerimi smo udeležence ozaveščali o pomenu varovanja naravne in kulturne dediščine območja LAS Pri dobrih ljudeh ter o pomenu varovanja okolja. Velik del izvedenih aktivnosti je bil namenjen predvsem vključevanju ranljivih ciljnih skupin, identificiranih na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Partner RIS Dvorec Rakičan, PE RIS – Beltinci je izvedel raznolika druženja in delavnice na temo brezposelnih in socialnega podjetništva, romske kulture in dediščine ter druženja oziroma delavnice POTEP PRI DOBRIH LJUDEH za vse generacije.

Partner Mali klub Velika Polana je izvedel dva dogodka za vse generacije, in sicer delavnico »KREATIVNI POPOLDAN« in dogodek »Tek Močvirski tulipan in medgeneracijsko druženje«.

 

 

 

 

Partner Kulturno društvo »Štefan Raj« Turnišče je organiziral povorko narodnih noš z namenom ohranjanja bogate snovne in nesnovne kulturne dediščine občine Turnišče in celotnega območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

 

 

Aktivnost se izvaja v okviru operacije PO poTEh naravne in kulturne dediščine Pri dobrih ljudeh, ki je sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna za kohezijsko politiko.EKSRP
ESRR