SI EN DE

Otvoritvena konferenca in prvi projektni sestanek partnerjev (30 in 31. 01. 2024

Otvoritvena konferenca in prvi projektni sestanek partnerjev 
 
 
 
 
30. in 31. 01. 2024 sta na Dunaju potekali otvoritvena konferenca projekta CultHeRit in prvi projektni sestanek s partnerji. Omenjeni projekt prispeva k upočasnitvi in preusmeritvi bega možganov visoko izobraženih mladih ter omogoča ohranitev kvalificirane delovne sile na področju kulture znotraj sektorja mladih, hkrati pa povečuje raznolikost sektorske delovne sile. Partnerji smo med drugim zastavili smernice za izvedbo projekta, govorili smo o projektnih dejavnostih, ustanovitvi in delovanju ključnih interesnih skupin, projektni metodologiji povezani z oblikovanjem analize transnacionalne prakse, kot tudi zaposlovanju mladih na področju kulture. RIS Dvorec Rakičan v projektu sodeluje kot projektni partner, pri čemer je bil odgovoren za organizacijo 2-dnevnega otvoritvenega projektnega dogodka, ki je potekal v prostorih muzeja MAK na Dunaju. Projekt CultHeRit se izvaja v okviru transnacionalnega programa Interreg Podonavje (Danube Transnational Programme)
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR