SI EN DE

VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE, ŠTUDENTE IN ZAPOSLOVALCE V SEKTORJU KULTURNE DEDIŠČINE

Projekt CultHeRit - VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE, ŠTUDENTE IN ZAPOSLOVALCE V SEKTORJU KULTURNE DEDIŠČINE

 

 

V okviru projekta CultHeRit (Iskanje rešitev za omilitev neravnovesja na trgu dela v sektorju kulturne dediščine na območju Podonavja in izboljšanje dostopnosti omenjenega sektorja mladim strokovnjakom) trenutno izvajamo transnacionalno raziskavo, s katero želimo preveriti stanje na trgu delovne sile v sektorju KULTURNE DEDIŠČINE (CHIM sektor). Vprašalnik je namenjen trem ciljnim skupinam:

-          študenti na področju kulture, umetnosti, zgodovine, sociologije in kulturne dediščine;

-          mladi zaposleni v sektorju kulturne dediščine (muzeji, galerije, društva …);

-          zaposlovalci oziroma vodje organizacij, ki delujejo in posledično zaposlujejo na področju kulturne dediščine.

 

Projekt je CultHeRit je pobuda 13 institucij in združenj, ki delujejo na področju kulturne dediščine na področju Podonavja. Eden od ciljev projekta je opredeliti in raziskati, kakšno je stanje na trgu dela za mlade strokovnjake na področju kulturne dediščine. V nadaljnjih fazah projekta želimo spodbuditi pozitivne spremembe trenutnih praks zaposlovanja v organizacijah, katerih glavni fokus je kulturna dediščina. S povečanjem dostopnosti sektorja za mlade strokovnjake, bo projekt prispeval k upočasnitvi migracij visoko izobraženih mladih ter k ohranjanju usposobljenih talentov v inštitutih, muzejih in drugih organizacijah kulturne dediščine na domačem prostoru.

 

Iskreno prosimo vse, ki delujejo na področju kulturne dediščine, da nam pomagate zbrati podatke, ki bodo pokazali, kakšno je stanje na zaposlitvenem trgu na področju kulturne dediščine. Spodaj vam prilagamo povezave do kratkih vprašalnikov, kjer lahko delite svoje mnenje, izkušnje in predloge. Z vašimi dragocenimi odgovori bi želeli skupaj izboljšati razmere na zaposlitvenem področju kulturne dediščine in tako zgraditi boljšo prihodnost za mlajše generacije. Vprašalnik bo za reševanje na voljo do 31. 5. 2024.

 

 

Vprašalnik za študente, ki študirajo na področju kulturne dediščine: https://cultherit.limesurvey.net/658462

 

Vprašalnik za zaposlene v sektorju kulturne dediščine:  https://cultherit.limesurvey.net/154492

 

Vprašalnik za zaposlovalce v sektorju kulturne dediščine: https://cultherit.limesurvey.net/824152

 

Rezultati bodo uporabljeni za namene projekta in za njegovo promocijo.

 

Projekt sofinancira program Interreg Podonavje (Interreg Danube Programme), ki je sofinanciran s strani Evropske unije. 

 

Projektni partnerji:

Museum of Applied Arts Budapest, Hungary, vodilni partner

Museum of Applied Arts – Vienna, Austria

Cultural Platform Upper Austria – Linz, Austria

National Institute of Heritage Romania, Bucharest, Romania

National Museum for the History of Transylvania – Cluj Napoca, Romania

Bihor County Employment Agency – Oradea, Romania

Republic Institute for Protection of Cultural Monuments Serbia

Intermunicipal Institute for Protection of Cultural Monuments, Subotica, Serbia

Trade Union of Employees in Cultural Institutions, Belgrade, Serbia

Museum of Decorative Arts Prague, Czech Republic

Institute for Protection of Cultural-Historical and Natural Heritage of Republic of Srpska – Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Museum of Arts and Crafts, Zagreb, Croatia

Research and Education Centre Mansion Rakičan, Slovenia

 

Fotografija galerije


EKSRP
ESRR