SI EN DE

Projekt MUS.NET: Razvoj občinstva - vprašalnik

 

 

Razvoj občinstva (audience development) predstavlja eno izmed prednostnih nalog programa Ustvarjalna Evropa (2014-2020), saj kulturnim delavcem, umetnikom in drugim akterjem na kulturnem področju znotraj evropskega prostora, nudi pomoč pri razširjanju njihovega dela, hkrati pa si prizadeva razširiti dostop do kulturnih vsebin tistim skupinam, ki niso zadostno zastopane. Med drugim je cilj omenjene prednostne naloge pomagati kulturnim organizacijam, da se prilagodijo potrebam po novih in inovativnih rešitvah za ohranjanje in pridobivanje občinstva, z namenom izboljšanja izkušnje obstoječega in prihodnjega občinstva ter utrdijo odnose z njim.

Partnerji si v okviru projekta MUS.NET z vpeljavo inovativnih metod prizadevamo za povečanje občinstva, pri čemer se osredotočamo predvsem na področje širjenja kulturnih dobrin, vključujočega in lažjega dostopa do kulturnih vsebin ter ustvarjanja vezi z obiskovalci (naprednejša uporaba družbenih omrežij, spletnih in IKT orodij, učinkovitejše komuniciranje z obiskovalci in lokalnim okoljem, večje vključevanje medijev, ipd.).

Za boljše razumevanje koncepta razvoja občinstva smo oblikovali vprašalnik s pomočjo katerega bomo ugotovili kateri način za razvoj občinstva je najprimernejši, ali je izbrana strategija ustrezna in katere dejavnosti so pri ciljnih skupinah najbolj učinkovite. 

Vaše sodelovanje nam veliko pomeni, zato Vas ljudno vabimo, da si vzamete čas in izpolnite vprašalnik. 

Vprašalnik v slovenskem jeziku je dostopen na sledeči povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2JZWXfLkJ5uNz4JZ2ovw7D0TJXgR8_fDYPPIzulPExeW7_w/viewform?hl=sl

Rok za oddajo vprašalnika je zaključen. 

 

 

Fotografija galerije


EKSRP
ESRR