SI EN DE

PREDSTAVITEV MLADINSKE IZMENJAVE

V prostorih RIS Dvorca Rakičan in Mladinskega centra RISKO smo pripravili predstavitev projekta "Ciganska" duša lokalni skupnosti. Vabilu so se odzvala lokalna društva, ki delujejo na področju mladinskega dela. Koordinatorica projekta je predstavila cilje, vtise udeležencev, informacijsko brošuro in knjižico z recepti.   

Z mladinsko izmenjavo »Ciganska duša« smo mladim približali kulturo in način življenja Romov ter predstavili problem sovražnega govora in diskriminacije. Začetek diskriminacije Romov se namreč pojavi že z vstopom v osnovno šolo, posledica tega pa je pogosto nedokončano šolanje, kar privede do onemogočenega dostopa do trga dela in zdravstvene oskrbe ter odvisnosti od socialne podpore. V samem projektu smo poudarek namenili spoznavanju problematike, predvsem predsodkov in sovražnega govora, ki je prisoten tudi v medijih. Mladi iz skupno 5 držav (Slovenija, Litva, Madžarska, Italija in Romunija) smo z mladinsko izmenjavo "Ciganska duša" osvetlili problematiko "etiketiranja", stereotipov, sovražnega govora ter posledično diskriminacije in slabše integracije romske populacije z večinskim prebivalstvom. Hkrati smo predstavili primere dobrih praks preprečevanja sovražnega govora ter soočanja s stereotipi in predsodki v sodelujočih državah ter "neromom" približali romsko kulturo.

Cilji našega projekta, ki smo jih tudi dosegli, so bili: večje socialno vključevanje pripadnikov romske manjšine v projekt; zmanjševanje nestrpnosti; razumevanje romske kulture in romske problematike; ozaveščanje o problematiki sovražnega govora; aktivacija oz. motiviranje pripadnikov romske skupnosti za aktivno družbeno vključevanje; seznanitev širše javnosti s primeri dobrih praks pri izboljšanju socialnega stanja romske populacije in soočanja s sovražnim govorom; vključevanje mladih z manj priložnostmi; izboljšanje znanja tujih jezikov; izboljšanje ključnih kompetenc in spretnosti mladih; spodbujanje kakovosti mladinskega dela; spodbujanje strpnosti in preprečevanje sovražnega govora.

 

Knjižico z recepti najdete v priponki

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR