SI EN DE

ERASMUS+ OCEAN RAZNOLIKOSTI

Take a step against discrimination!
🇸🇮 🇭🇷 🇷🇴 🇵🇱 🇭🇺 🇱🇹
 
Mladi udeleženci so v sklopu mladinske izmenjave obiskali Dom starejših Rakičan, kjer so na svetovni dan oceanov pripravili kreativno delavnico “Erasmus+ Ocean raznolikosti”. Stanovalci doma starejših so uživali v mednarodni družbi in stkali nova prijateljstva. Delavnico smo izvedli z namenom, da ozaveščamo o pomembnosti vključevanja starejših v družbo in nikakor ne smemo pozabiti na njih!
 
 
 
 
 

Živimo v modernem času, ko so socialna omrežja prevzela naša življenja, kar predstavlja porast diskriminacije in sovražnega govora med mladimi. Skozi naš projekt želimo opozoriti na diskriminacijo, ki se pojavlja med manjšinami in mladimi z manj priložnostmi. V projektu se želimo osredotočiti na spoznavanje in diskriminacijo pri Romski manjšini, LGBTQ skupnosti, verski skupnosti, rasni razliki, etničnega porekla, spola, invalidnosti, starejših oseb in družbenega položaja. Diskriminacija je ravnanje, ki ogroža, omejuje ali onemogoča prizadevanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zato bomo v sklopu projekta mlade ozaveščali o pomenu človekovih pravic, pravilnem razširjanju strpnosti, spoznavali manjšine in skupnosti, ki živijo na območju Evrope. Spoznali bomo kaj je sovražni govor, kaj pomeni beseda diskriminacija in zakaj do nje prihaja, seznanili se bomo s pojmi kot so begunec, migrant, LGBTQ, etnično poreklo, rasna razlika in stereotipi. Skozi aktivnosti bomo osveščali mlade k večji strpnosti in jim pokazali primere dobrih praks na območju Pomurja in Slovenije. Ob enem pa si želimo spregovoriti tudi o evropskem državljanstvu, zakaj je pomembno, da se počutimo kot Evropejci in izrazili bomo svoje mnenje o Brexitu ter primeri dobrih praks zakaj smo kot EU močnejši in združeni v raznolikosti. Na projektu bomo tako obravnavali in spoznavali različne kulture, običaje in evropsko dediščino. Skozi projekt bomo sledili načelu ter sloganu »Prostor in participacija za vse«, ki je osrednja tema na področju mladine v okviru aktualnega tria (Nemčija, Portugalska, Slovenija). Ponosni smo na to, da je Slovenija dobila možnost predsedovanja Svetu EU. Le to nam omogoča dodatne možnosti za širjenje strpnsoti, solidarnosti in dobrih praks skozi naš projekt.

Namen mladinske izmenjave je spoznati manjšine, prebiti stereotipe, se seznaniti z delom z manjšinami, spoznati raznolikost kulture, tradicij, šeg in običajev. Predvsem si želimo prikazati, da je Evropa majhen svet v enem. Je prostor kjer se prepletajo številne kulture, tradicije, običaji, religije in jeziki.

Cilji našega projekta so:
-Spoznati kaj pomeni izraz diskiminacija
- Spoznati manjšine, ki živijo na območju partnerskih držav
- Seznaniti se s kulturo, običaji in tradicijami partnerskih držav
- Skozi praktične primere spoznati raznoliko kulturo, ki jo najdemo v Pomurju
- Razvijanje osebnih kompetenc mladih udeležencev
- Razvijanje kompetenc pri uporabi tujega jezik
- Spoznati manjšine, ki živijo v Pomurju, Sloveniji in Evropi
- Spoznati obmejno življenje in kulture, ki bivajo na istem prostoru
- Podrobneje spoznati Romsko, LGBTQ, versko, starejšo in druge etnične skupnosti v Sloveniji
- Ozavestiti mlade o pomembnosti raznolikosti preko socialnih omrežjih
- Mlade Evropejce vzpodbuditi k aktivni participaciji v podobnih projektih
- Širiti strpnost med mladimi do različnih manjšin oz. skupnosti

Cilji mladinske izmenjave v skladu s cilji programa Erasmus+ so:
- povezovanje mladih z namenom spodbujanja mladih k aktivnemu udejstvovanju v družbi, k zastopanju svojega mnenja,
- spodbujanje enakosti med spoloma in zagotavljanja enakih priložnosti vsem ne glede na spol in druge osebne okoliščine,
- vključevanje mladih z manj priložnostmi,
- spoznavanje področja človekovih pravic,
- krepitev jezikovnih kompetenc, t.j. izboljšano znanje tujih jezikov, predvsem angleškega jezika,
- okrepljena medkulturna zavest, kulturni pluralizem, medkulturni dialog, razlike med kulturami in enotnost človeškega rodu,
- urjenje v timskem delu,
- boljša osveščenost o evropskih projektih in vrednotah EU,
- večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini,
- mreženje organizacij in utrjevanje partnerstva.

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


EKSRP
ESRR