SI EN DE

E-CARRIAGE 4CBST

                                                                        

 

Kočijaške poti za e-kočije: spodbujanje naravi prijaznega čezmejnega trajnostnega turizma s pomočjo inovativnih turističnih produktov

 

Slovenija in Avstrija si že stoletja delita segment zgodovine, tradicije in izročil. Ena najbolj izstopajočih tradicij so konji, jahanje in kočijaštvo, ki je, predvsem v Sloveniji, v zadnjih letih potisnjeno v ozadje. Čezmejno sodelovanje je pri revitalizaciji kočijaške tradicije in oblikovanju inovativnih turističnih produktov nujno, saj bo na podlagi skupnih komplementarnih virov in kompetenc, s katerimi razpolagajo partnerji, omogočena implementacija ne samo na lokalni, temveč tudi na mednarodni ravni. Trendi turizma gredo v smer personaliziranih trajnostnih produktov in pristne izkušnje, zato projekt sloni na oblikovanju celovitega turističnega produkta, ki je po kulturni dediščini bistven za obe regiji – konjih in kočijah. Vključili bomo slovenske in avstrijske turistične prednosti, kot so tradicija, naravna (Natura 2000) ter kulturna dediščina (gradovi) in jih ponudili na popolnoma nov in kreativen način. V središču projekta je razvoj inovativnih kočij in razvoj turističnih produktov. V kočijo bo vgrajen električni motor s hranilnikom energije, ki bo konjem omogočil lažjo vleko, kakor tudi oblikovanje daljših in bolj razgibanih turističnih poti za več oseb. Turistični produkti bodo prilagodljivi letnim časom in velikostim skupin, prav tako bodo gostom na voljo različne tematske poti z različnimi zgodbami in doživetji. Vse poti ter kočije bodo tekom projekta tudi testirane in prilagojene tako, da bodo na koncu ponudile vrhunski turistični produkt, ki bo povečal atraktivnost in število nočitev v čezmejnem prostoru.

 

Čezmejno projektno sodelovanje vključuje dva projektna partnerja iz Slovenije:

- RIS Dvorec Rakičan, vodilni partner in

- Univerza v Mariboru ter

ter tri projektne partnerje iz Avstrije:

- Tourismusverband Region Güssing,

- Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing in

- EC Energie Center Lipizzanerheimat.  

 

Trajanje projekta: 1.09. 2018 - 31.12. 2021

Projekt traja 39 mesecev (trajanje projekta je bilo podaljšano). 

Prispevek v medijih:

https://www.vestnik.si/dvorec-ris-rakican-s-kocijami-naokoli-6490696

 

Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije


Projektne novice

EKSRP
ESRR