SI EN DE

XIX. mednarodna konferenca EKOLOGIJA ZA BOLJŠI JUTRI od 18. 03. do 22. 03. 2024

V RIS Dvorcu Rakičan smo uspešno organizirali že XIX. mednarodno konferenco “Ekologija za boljši jutri”, ki je združila strokovnjake in zainteresirane iz različnih področij - od vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, policije, pravosodja, do nevladnih organizacij. Dogodek, zasnovan kot interdisciplinarna platforma, je bil posvečen predstavitvi znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih dosežkov ter primerov dobre prakse, s čimer je znatno prispeval k sodobnim pristopom in metodam dela na tematikah okoljske vzgoje in obravnavi sodobnih ekoloških izzivov.

Konferenca je obravnavala tematske sklope:

               •             Ekološke vsebine in trendi v vzgojno-izobraževalnih programih, kjer so bili predstavljeni pomen ekoloških vsebin v izobraževalnih programih, primeri dobre pedagoške prakse in interdisciplinarni pristopi k poučevanju ekologije.

               •             Trajnostni izzivi sodobnega sveta, kjer so udeleženci razpravljali o ohranjanju naravnih virov, vplivih podnebnih sprememb na družbo in okolje ter potrebi po usklajevanju družbeno-ekonomskega razvoja z okoljskimi izzivi.

               •             Agroekologija/Ekoturizem, ki je izpostavil pomen trajnostne pridelave hrane in spodbujanja ekološko trajnostnega turizma ter izobraževalnega turizma.

Dogodek je povezal 131 avtorjev iz 5 držav, ki so predstavili skupno 123 prispevkov. Takšna raznolikost je omogočila bogato izmenjavo znanj in izkušenj, ki bodo nedvomno prispevale k nadaljnjemu razvoju in izboljšavam na področju ekologije in trajnostnega razvoja.

Organizacijski odbor XIX. mednarodne konference “Ekologija za boljši jutri” se zahvaljuje vsem udeležencem, avtorjem in partnerjem za njihov prispevek k uspehu konference “Ekologija za boljši jutri”. 

 

Organizacijski odbor mednarodne konference.

 

Program mednarodne konference boste našli TUKAJ.

Potrdilo o mednarodnosti boste našli TUKAJ.

ZBORNIK STROKOVNIH PRISPEVKOV bo dostopen TUKAJ

ZBORNIK REZENCIRANIH POVZETKOV bo dostopen TUKAJ

 

 EKSRP
ESRR