SI EN DE

XI. mednarodna konferenca IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE od 19. 06. do 23. 06. 2023

 

RIS Dvorec Rakičan je letos organiziral že XI. mednarodno konferenco »Izzivi in težave sodobne družbe«, ki je potekala od 19. 06. do 23. 06. 2023. V sredo, 21. junija 2023, je mednarodna konferenca potekala v živo na lokaciji RIS Dvorca Rakičan, ostale dni pa je potekala na daljavo preko spletnega online webinar orodja Zoom.

Na konferenci so sodelovali strokovnjaki iz Slovenije, Srbije, Češke, Romunije, Nemčije, Litve, Francije, Bolgarije, Norveške, Rusije, Izraela in Čila. Konferenca je povezala 139 avtorjev iz 12 držav, kar kaže na dobro vpetost konference v mednarodno okolje. Skupno je bilo namreč predstavljenih 137 prispevkov, od tega 4 znanstveni in 133 strokovnih.

Udeleženci konference so predstavili svoje prispevke v okviru sedmih tematskih sklopov. Najbolj zastopana tematska sklopa sta bila nasilje in ohranjanje narave. V tematskem sklopu nasilje je bila največja pozornost namenjena medvrstniškemu nasilju v šolskem okolju ter razvoju socialnih spretnosti, ki omogočajo učencem in dijakom boljše prilagajanje v družbi. V okviru sklopa ohranjanje narave so udeleženci posvetili največ pozornosti trajnostnemu razvoju. V tematskih sklopih vzgoja in izobraževanje ter družina so se udeleženci dotaknili različnih tem, kot so starševstvo, inkluzija, mediacija v šoli, delo z učenci/dijaki s posebnimi potrebami in nadarjenimi učenci/dijaki. Predstavljene so bile tudi inovativne metode poučevanja za posamezna učna področja. Posebna pozornost je bila namenjena trenutno najbolj aktualni temi, tj. izzivom uporabe umetne inteligence in sodobnih tehnologij v izobraževanju.

Izvedena mednarodna konferenca je predstavljala odlično priložnost za deljenje dosežkov, raziskovalnih spoznanj in inovativnih pristopov z mednarodno skupnostjo. Poleg tega je prispevala k razširitvi globalnega pogleda udeležencev na vzgojno-izobraževalne izzive, trende in inovacije. Verjamemo, da konferenca ni le nadgradila njihovega strokovnega znanja, omogočila pridobivanje novih veščin in izpopolnjevanje pedagoških pristopov, temveč je tudi odprla možnosti za vzpostavitev trajnih sodelovanj in mednarodnih izmenjav.

 

 Organizacijski odbor mednarodne konference

  

    

    

 

PROGRAM mednarodne konference je dostopen TUKAJ.

POTRDILO O MEDNARODNOSTI je dostopno TUKAJ.

ZBORNIK STROKOVNIH PRISPEVKOV je dostopen TUKAJ.

ZBORNIK RECENZIRANIH POVZETKOV je dostopen TUKAJ.

 EKSRP
ESRR