SI EN DE

ADRINETBOOK

  

 

 

 

 

Projekt Adrion Cultural Heritage Collections Network - ADRINETBOOK

Projekt gradi na razvoju virtualnih zbirk kot pomembnemu doprinosu k ohranjanju kulturne dediščine na trajnosten in sodoben način. Projektni partnerji bomo v okviru projekta oblikovali celostno in edinstveno Adrion zbirko, navezujoč se na evropske digitalne zbirke digitalne knjižnice Europeana.

Osrednji namen projekta je izboljšanje in ohranjanje specifičnih kulturnih dobrin, zlasti knjižnega in slikovnega gradiva ter literarnih dokumentov, s čimer bo digitalizirana dediščina dostopna širši javnosti znotraj programskega območja Italije, Slovenije, Hrvaške, Albanije, Grčije in Srbije. Omenjeno bo doseženo z oblikovanjem mreže med deležniki kulturnega in turističnega sektorja, strokovnim usposabljanjem in digitalizacijo izbranih zbirk. Kakovost projektnih dosežkov bo zagotovljena s standardi in metodologijo, pri čemer bo oboje integrirano v skupno platformo in podprto s promocijo območij kulturne dediščine v okviru t.i. Adrion ture.

 

 

Prednostna naloga 2: Trajnostna regija

Trajanje projekta: 02.03.2020 - 01.03.2023 (36 mesecev)

ESRR SREDSTVA (sofinanciranje projekta): 1.293 496,01 EUR

SKUPNA UPRAVIČENA SREDSTVA: 1.521 760,02 EUR

PARTNERSTVO

Občina Macerata (IT) Vodilni partner
• Centralni inštitut za enoten katalog italijanskih knjižnic (IT)
• Občina Gjirokastra (AL)
• Muzej sodobne umetnosti Zagreb (HR)
• Agencija za ruralni razvoj zadarske županije (HR)
• Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković (RS)
• Občina Thassos (EL)
• Raziskovalno izobraževalno središe Dvorec Rakičan (SI)

 

Program Interreg Adrion (Jadransko-jonski program) je program evropskega teritorialnega sodelovanja za Jadransko-Jonsko makroregijo. 

 Projektne novice

EKSRP
ESRR