SI EN DE

BIODITOUR

 

 

 

 

Čezmejna trajnostna turistična doživetja, temelječa na biotski raznovrstnosti in aktivnem turizmu - BioDiTOUR

Projekt BioDiTOUR sloni na iskanju sozvočja med ohranjanjem biotske pestrosti čezmejnega območja in spodbujanjem razvoja njegovih najdragocenejših dobrin, tj. naravnih danosti, kar sodi tudi med ključne izzive programskega območja. Eno največjih groženj biodiverziteti na vseevropski ravni predstavljajo rastlinski pribežniki, tujerodne invazivne vrste, ki si utirajo pot do habitatov in siromašijo biotsko raznovrstnost; z namenom zajezitve okoljske, gospodarske in zdravstvene škode neofitov projekt zarisuje načine njihovega zatiranja in ohranjanja habitatov na čezmejni ravni. Valorizacijo biodiverzitete za potrebe razvoja družbi in okolju prijaznega trajnostnega turizma bomo dosegli s snovanjem čezmejnih produktov aktivnega in izobraževalnega turizma. Obiskovalca želimo spodbuditi, da zaide z ustaljenih poti in obišče vključene novourejene zelene lokacije čezmejne regije. Projektni pristop je inovativen prav v naravnanosti občinstvu, najsi bo to lokalna skupnost ali turistični obiskovalci, poudarek je na informiranju in ozaveščanju. Inovativne projektne dejavnosti, začenši z raziskovalno, implementacijsko in obveščevalno vlogo Akademije neofitov, vzpostavitev turistično-informativne infrastrukture, t. im. točk BioDiTOUR, ki usmerjajo pogled obiskovalca proti naravnim zakladnicam in ga poučijo o nevarnostih tujerodnih invazivk, in navsezadnje tudi razvoj turističnih produktov in storitev dvigajo kakovost življenja lokalni skupnosti, prinašajo družbene in ekonomske dobrobiti ter, podkrepljene z ustreznimi promocijskimi in informativnimi orodji, predstavljajo dodano vrednost turistični ponudbi programskega območja ter višajo prepoznavnost regije, predvsem pa so, kar je najpomembneje, javno in prosto dostopne. 

 

PREDNOSTNA OS 2:

Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 

Prednostna naložba 6c
SC 1: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine

TRAJANJE PROJEKTA

1. maj 2020 – 31. december 2022 (32 mesecev). 

ESRR SREDSTVA (sofinanciranje projekta)

498.018,40 EUR

SKUPNA UPRAVIČENA SREDSTVA

585.904,00 EUR

 

PROJEKTNI PARTNERJI

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (vodilni partner)

Energieagentur Weststeiermark

Stadtgemeinde Deutschlandsberg

Verein zur Förderung des Naturpark Raab

Občina Kidričevo

 Projektne novice

EKSRP
ESRR