SI EN DE

BACK IN THE DAY

                                                                                                                                              

 

RIS Dvorec Rakičan je s 1. januarjem 2018 pričel z izvajanjem dvoletnega projekta Back in the day - Krepitev institucionalnega sodelovanja na področju muzejev na prostem in ohranjanja kulturne dediščine, v okviru bilateralnega Programa sodelovanja Interreg V-A SI-HU.

Pri izvajanju projekta sodelujemo z madžarskim partnerjem, eno ključnih ustanov s področja kulturne dediščine na čezmejnem območju, muzejem na prostem Göcseji. Vaški muzej Göcseji stremi k aktivnemu ohranjanju vrednot preteklosti ter ohranitvi stoletnih izkušenj in znanja prihajajočim generacijam, s tem pa pomembno prispeva k narodni identiteti Zalske pokrajine. Muzej zbira, selekcionira in predstavlja predmetno dediščino, kakor tudi kulturno in ljudsko dediščino županije Zala.

Projekt Back in the day s svojimi inovativnimi rešitvami, ki temeljijo na sodelovanju v okviru delovnih procesov, odgovarja na skupni izziv programskega območja na področju strategij delovanja, ustanavljanja in promocije muzejev na prostem. Projekt tudi išče odgovore na nezadostno povezanost obstoječih muzejev na prostem s kulturnim turizmom in sorodnimi dejavnostmi, z namenom, da se stanje pri že obstoječih izboljša in pri novih že od same ustanovitve opredeli ter sprejme ustrezne ukrepe. Obstoječe pomanjkljivosti bomo v projektu reševali z dolgoročnim pristopom in interdisciplinarnim sodelovanjem, predvsem pa se bomo trudili ohranjevati obstoječo.

Glavni skupni cilj projekta je skozi institucionalno sodelovanje partnerskih in ostalih zainteresiranih organizacij na interesnem področju muzejev na prostem in kulturnega turizma prispevati k doseganju višje ravni sodelovanja med partnerjema in doseganje višje ravni sodelovanja med ostalimi zainteresiranimi organizacijami.

Projekt se je zaključil 31. decembra 2019.Projektne novice

EKSRP
ESRR