INTERREG SLOVENIJA - MADŽARSKA

HORSE BASED TOURISM - HBT

HORSE BASED TOURISM - HBT

 

 

 

S februarjem 2018 se je pričelo izvajanje projekta Horse based tourism - HBT: Svet konj - nova dimenzija trajnostnega razvoja za pristno doživljanje naravnih in kulturnih biserov čezmejne regije, v okviru bilateralnega Programa sodelovanja Interreg V-A SI-HU. Partnerska struktura čezmejnega projekta vključuje dva slovenska in dva madžarska partnerja. RIS Dvorec Rakičan v projektu sodeluje kot projektni partner.

V vlogi vodilnega partnerja nastopa organizacija Nazaj na konja s sedežem v Konjeniškem parku Starošince. Zavod nazaj na konja zasleduje vizijo celostnega pristopa pri obravnavi oseb s posebnimi potrebami ter sistematičnega razvijanja področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja. Osnovne dejavnosti zavoda vključujejo: razvijanje različnih programov aktivnosti in terapije s pomočjo konja za različne ciljne skupine uporabnikov, vzgojo in šolanje terapevtskih konjev, zasnovo, vzpostavitev in organizacijo izobraževalnega sistema za strokovne kadre na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja ter promocijo, povezovanje in širjenje kulture konjeništva ter dobre prakse.

RIS Dvorec Rakičan je javni zavod, ustanovljen s strani Mestne občine Murska Sobota in Zveze za tehnično kulturo Slovenije. RIS deluje na področju turizma, kulture, raziskav, neformalnega izobraževanja in socialnovarstvenih programov. Eden glavnih ciljev organizacije je ohranjanje, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine, saj je RIS upravitelj dvorca in pripadajočega parka, ki sta oba pod spomeniškim varstvom. Sestavni del RIS-a je tudi Konjeniški center Dvorec Rakičan, kjer je nastanjenih 20 konjev. Vizija organizacije RIS je vzpostavitev največjega turističnega centra v Sloveniji na področju kočijaškega turizma. Zaradi odlične geografske lege (bližina avtoceste in mesta Murska Sobota), bližine elementov naravne in kulturne dediščine (Grad Beltinci,  Grad Murska Sobota, porečje reke Mure) ter odličnimi poslovnimi odnosi z bližnjimi turističnimi organizacijami (Terme 3000), je RIS odlična izbira za vzpostavitev RDK Centra (razstavno-doživljajskega kočijaškega centra). S svojo vizijo, odličnim poznavanjem turističnih dejavnosti ter politiko trjanostnega razvoja, predstavlja organizacija ključni element za razvoj in implementacijo projekta. 

Madžarska Fakulteta Georgikon Univerze Pannon je bila ustanovljena kot prva akademija za kmetijstvo v Evropi. Georgikon izvaja raziskave na področju kmetijstva, podjetništva, razvoja podeželja in turizma ter sodeluje v številnih mednarodnih raziskovalnih programih, ki se med drugim navezujejo tudi na uporabo turističnih virov in razvoj podeželja. Fakulteta na področju kmetijstva in razvoja podeželja izvaja programe BSc, MS in visokošolske strokovne programe, na področju turizma pa izvaja študijske programe, posebnost katerih so ruralni in zdravstveni turizem, kakor tudi turizem s pomočjo konj in vinski turizem.

Muzej Helikon, ki se nahaja v neobaročni palači Festetics – zapuščini rodbine Festetics, ene najuglednejših aristokratskih rodbin na Madžarskem – s svojim delovanjem pomembno podpira področje konjeniškega turizma, s tem pa prispeva k ohranjanju kulturne dediščine območja. Muzej razpolaga z izjemno zbirko kočij (več kot 50 primerkov) in drugimi predmeti (npr. oprema za konjsko vprego) ter likovnimi zbirkami na temo kočij in konjeništva. Obiskovalci se lahko sprehodijo ob raznolikih eksponatih in izvirnih predmetih s področja razvoja konjeništva.

 

Glavni skupni cilj projekta je ustvarjanje privlačne čezmejne turistične destinacije z visoko kvalitetno in prepoznavno ponudbo, ki turiste in obiskovalce preko inovativnih programov doživetij osnovanih na podlagi konjeniškega in kočijaškega turizma, vabi na odkrivanje naravne in kulturne dediščine programskega območja.

Ključni rezultat projekta naslavlja razvoj in izvedbo novih programov, ki bodo preko koncepta HBT povezovali manj razvite in raziskane kraje naravne in kulturne dediščine ruralnih področij.

Trajanje projekta: 1. februar 2018 - 31. december 2019

Spletna stran projekta: https://horsebasedtourism.com/

 

Projektni partnerji:

- Zavod nazaj na konja, Zavod za razvoj, raziskave in izobraževanje v konjeništvu in na področju aktivnosti in terapije s pomočjo konja  

 - Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan

 - Pannon Egyetem    

 - Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.   

 

Vabilo na otvoritveni dogodek projekta, ki bo dne 19. 4. 2018, je dostopno TUKAJ

 

 

  Projektne novice

  KOČIJAŠKI DNEVI V DVORCU RAKIČAN od 23. 6. do 25. 6. 2019

  KOČIJAŠKI DNEVI V DVORCU RAKIČAN od 23. 6. do 25. 6. 2019

  Preberi več

  Izvedena delavnica usposabljanja za strokovne delavce

  Izvedena delavnica usposabljanja za strokovne delavce

  Preberi več

  Pilotna čezmejna kočijaška tura - Začuti Panonijo I

  Pilotna čezmejna kočijaška tura - Začuti Panonijo I

  Preberi več

  Zaključni dogodek projekta Horse Based Tourism - HBT

  Zaključni dogodek projekta Horse Based Tourism - HBT

  Preberi več

  SEMINAR ZA STROKOVNE DELAVCE V TURIZMU IN KONJENIŠTVU: 20. – 22. november 2019

  SEMINAR ZA STROKOVNE DELAVCE V TURIZMU IN KONJENIŠTVU: 20. – 22. november 2019

  Preberi več

  Katalog turističnih programov čezmejnega območja Slovenije in Madžarske

  Katalog turističnih programov čezmejnega območja Slovenije in Madžarske

  Preberi več

  Vzpostavljen Razstavno-doživljajski kočijaški center v dvorcu Rakičan

  Vzpostavljen Razstavno-doživljajski kočijaški center v dvorcu Rakičan

  Preberi več

  Predstavitev projekta HORSE BASED TOURISM - HBT na mednarodnem sejmu Travel Expo v Budimpešti

  Predstavitev projekta HORSE BASED TOURISM - HBT na mednarodnem sejmu Travel Expo v Budimpešti

  Preberi več

  Predstavitev projekta HORSE BASED TOURISM - HBT na sejmu Alpe-Adria

  Predstavitev projekta HORSE BASED TOURISM - HBT na sejmu Alpe-Adria

  Preberi več

  Zasnova razstavno-doživljajskega kočijaškega centra - delovno srečanje v muzeju Helikon

  Zasnova razstavno-doživljajskega kočijaškega centra - delovno srečanje v muzeju Helikon

  Preberi več

  Razstavno-doživljajski kočijaški center v okviru projekta

  Razstavno-doživljajski kočijaški center v okviru projekta "Horse Based Tourism - HBT"

  Preberi več

  Delavnica skupnega izpopolnjevanja za strokovne sodelavce čezmejnega projekta

  Delavnica skupnega izpopolnjevanja za strokovne sodelavce čezmejnega projekta

  Preberi več

  Začetni partnerski sestanek - Horse Based Tourism - HBT

  Začetni partnerski sestanek - Horse Based Tourism - HBT

  Preberi več

  Predstavitveni dogodek projekta Horse Based Tourism – HBT

  Predstavitveni dogodek projekta Horse Based Tourism – HBT

  Preberi več

  VABILO na predstavitveni dogodek projekta HORSE BASED TOURISM - HBT, 19. 04. 2018

  VABILO na predstavitveni dogodek projekta HORSE BASED TOURISM - HBT, 19. 04. 2018

  Preberi več

  Na vrh strani